İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Bilimsel Yenilikler Devam Ediyor

İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda, Prof. Dr. Enver DAYIOĞLU'nun Başkanlığında Rektörlüğümüzün destekleri ile erişkin ve konjenital (doğum ve doğum öncesi) kalp damar cerrahisinde çalışma ve yenilikler devam etmektedir.

Cerrahide en zor ve yeni tekniklerden olan "Modifiye Nikadoh, Off Pump Fontan, Rastelli ve Norwood Kombine Ameliyatları" dünyada sayılı merkezlerde uygulanmaktadır. İstanbul Tıp Fakültesi de bu yeni teknikler doğrultusunda çalışmaktadır. 2006 yılında bu konuyla ilgili SCI&SCI expanded dergilerde sadece 16 makale yayımlanmıştır.

Başarı ile Düzeltilen Kompleks Transpozisyon Olgusu Arteryel Switch (Kalpten Çıkan Atardamarların Yer Değiştirme) Ameliyatı

Ülkemizde sadece birkaç merkezde yapılabilen bu ameliyatlar konusunda İstanbul Tıp Fakültesi'nin en çok hasta gönderilen ve aranan bir referans merkezi hâline gelmesi, Üniversitemizin tıp alanında gerçekleştirdiği başarılardan bir yenisini oluşturmaktadır.

Kalp içerisinde; iki üstte, iki altta olmak üzere dört odacık mevcuttur. Üstteki odacıklar; sağ kulakçık (sağ atrium) ve sol kulakçıktır (sol atrium). Alttaki odacıklar; sağ karıncık (sağ ventrikül) ve sol karıncıktır (sol ventrikül). Vücuttaki kirli kan buralardan geçerek akciğerlere gönderilir ve temizlenir. Temizlenen kan karıncık ve kulakçıklara geri dönerek ana atardamar vasıtasıyla bütün vücuda gönderilir.

Transpozisyon anomalili bebeklerde ise; sağ karıncıktan (sağ ventrikülden) ana akciğer atardamarı (pulmoner arter) çıkacağı yerde ana atar damar (aort damarı) çıkar. Sol karıncıktan ise; aort damarı çıkması gerekirken pulmoner arter çıkar.

Böylelikle vücuttaki kirli kan temizlenemez ve doğum sonrası kısa zamanda ölüm gelişir. Yakın zamana kadar bu rahatsızlıkları olan bebekler hep ölüyordu. Hastalığın tedavisi olan ameliyat çok önemli bir teknoloji, tecrübe ve bilgi birikimi gerektirir. İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda rutin olarak yapılan ameliyatlarla bu bebekler Ülkemizde de hayata kavuşma imkânı buldu. Bu gün için Yurdumuzun hemen hemen tüm şehirlerinden transpozisyonlu bebekler Üniversitemize gönderilmektedir. Bu bebeklerin ameliyatında; sol karıncıktan çıkan pulmoner arter sağ karıncıktan; sağ karıncıktan çıkan aort damarı ise sol karıncıktan çıkar hâle getirilmektedir. Kalbi besleyen 1 mm. çapındaki özel damarlar ise tek tek yerlerinden ayrılarak yerli yerine getirilen aort damarına yeniden birleştirilmektedir. Ayrıca ameliyat tekniğini daha da güçlendiren sağ karıncık çıkım yolu darlıkları aynı seansta özel bir yöntemle genişletilmektedir.

Aşağıda yeni uygulanan bu teknikle ameliyat edilen (arteryel switch ameliyatı) bebeğin şifa bulmuş erken dönem resmi görülmektedir.Başarı ile Düzeltilen Kompleks Transpozisyon Olgusu ve "Modifiye Senning" Ameliyatı

Transpozisyon olgularında, yani aort ile pulmoner arterin birbirleri ile yer değiştirdiği hallerde, ilk 1 aya kadar yukarıda bahsettiğimiz "Arteriyel Switch" ameliyatı yapılır. Ancak 1 ay içerisinde ameliyat edilmeyen bu bebekler düzeltme ameliyatı şansını kaybederler. "Arteriyel Switch" ameliyatı yapılamaz hâle gelen bu bebeklere; daha kompleks ve daha karışık bir ameliyat yapılarak hayat şansı verilir. "Modifiye Senning" adı verilen bu ameliyat da Yurdumuzda ve Dünyada çok nadir merkezlerde yapılabilir. Bu ameliyatta küçücük bebek kalbi içinde iki tünel yaratılarak, fizyolojik kan dolaşımı sağlanır.
Aşağıdaki resimde karıncıklar arasındaki delik kapatıldıktan sonra "Modifiye Senning" operasyonu uygulanan 2 aylık bir bebek hastanın şifâ bulmuş erken dönem resmi görülmektedir.Erişkin Kalp Cerrahisinde Başarılı Girişimimiz; Dissekan Torakal Aort Anevrizmasına "Endovasküler Stent" Uygulaması

Yüksek tansiyonlu hastaları bekleyen önemli bir tehlike; "Aort Diseksiyonu" dur. Aort bütün vücuda kan götüren ana atar damardır. Damar cidarı birbirine yapışık 3 tabakadan oluşmaktadır. Yüksek tansiyon en içteki tabakayı yırtar, orta tabakayı tahrip eder. Damar içindeki kan; damarın en dış tabakası ile orta tabakası arasında birikmeye başlar. Bu birikim gittikçe artarak damar cidarını genişletir ve sonunda genişleyen damar duvarını patlatarak, vücut içerisinde anî kanamalar oluşturarak birkaç saniyede ölüme neden olur. Bu gibi durumlarda yaklaşık 8-10 saatlik bir ameliyatla yırtılan damarın değiştirilmesi gerekmektedir. İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda böyle riskli bir ameliyata girmeden, kasık damarından içeri bir kateter göndererek ve bunun üzerinden sunî bir damarı yırtık bölgesine yerleştirip, pratik bir şekilde tedavi yolu uygulanmaya başlandı. Büyük teknolojik donanım isteyen "Endovasküler Stent" yerleştirilmesi işlemi de Anabilim Dalımızda artık olağan bir işlem hâline gelmiştir.

Aşağıdaki resimlerde göğüs içerisinde aort anevrizması olan 65 yaşında bir hastanın işlem öncesi ve sonrasında şifâ bulmuş hâlini gösteren resimleri yer almaktadır.
Duyuru kez okunmuştur.