II.DETAE GünleriII.DETAE GÜNLERİ

08 KASIM 2010

1.GÜN

08.30-09.00 KAYIT

09.00-09.30 AÇILIŞ-KONUŞMALAR
Prof. Dr. Uğur Özbek –DETAE Vekil Müdürü
Prof. Dr. Sıddık Yarman- İ.Ü. BAP Koordinatörü
Prof. Dr. Yunus Söylet- İ.Ü. Rektörü
09.30-10.00 Dr. Neşe Korkut Anısına, Prof. Dr. Mine Küçüker’in konuşması

10.00-12.40 DETAE ANABİLİM DALI VE BİRİMLERİ-I
Oturum Başkanları: Makbule Aydın, Mutlu Küçük
10.00-10.20 “Genetik Anabilim Dalı”
Nihan Ünaltuna
10.20-10.40 “Moleküler Tıp Anabilim Dalı”
İlhan Yaylım Eraltan
10.40-11.00 “İmmünoloji Anabilim Dalı”
Günnur Deniz

11.00- 11.15 KAHVE ARASI

Oturum Başkanları: İlhan Yaylım Eraltan, Nihan Ünaltuna
11.15-11.35 “Sinir Bilim Anabilim Dalı”
Makbule Aydın, Elif Özkök
11.35-11.55 “Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama TeknikleriAnabilim Dalı”
Mutlu Küçük
11.55-12.05 “Moleküler Tuberküloz Epidemiyoloji Birimi”
Kaya Köksalan
12.05-12.15 “Doku Kültürü ve Tüm Genom Dizileme Birimi”
Duran Üstek
12.15-12.25 “Metabolizma ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Birimi”
Ali Osman Gürol
12.25-12.40 “Emeklilik konuşması”
Asiye Nurten

12.40-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ

13.00-13.30 POSTER OTURUMU
Oturum Başkanları: Duran Üstek, Arzu Ergen

13.30-15.00 KÖK HÜCRE
Oturum Başkanları: Uğur Özbek, Günnur Deniz
13.30-14.15 “Mezenkimal kök hücreler”
Gülderen Yanıkkaya Demirel
14.15-15.00 “Kök hücre araştırmalarında güncel gelişmeler ve klinikte kullanıma hazır mıyız?”
Emin Kansu

15.00-15.15 KAHVE ARASI

15.15-16.45 TRANSPLANTASYON
Oturum Başkanları: Ali Osman Gürol, Aydın Çevik
15.15-15.45 “İmmünosupresyonsuz organ nakline doğru”
İlgin Özden
15.45-16.15 “Kan kök hücre transplantasyonu immunolojisi; laboratuardan kliniğe”
Sevgi Kalayoğlu Beşışık
16.15-16.45 “Transplantasyonda HLA tiplemesi - kliniğe destek; hangi test, hangi uyum?”
Fatma Sarvan Oğuz

09 KASIM 2010

2.GÜN

09.00-12.15 DETAE OTURUMLARI

Oturum Başkanları: Gaye Erten, Elif Özkök
09.00-09.20 "Meme kanserinde PTEN polimorfizmlerinin rolü" Özlem Timirci Kahraman
09.20-09.40 "Diabetik nefropatide myeloperoksidaz gen polimorfizminin rolü"
Özlem Küçükhüseyin
09.40-10.00 “B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemilerde Pax5 Geninin Etkisi”
Sinem Özdemirli
10.00-10.20 “Tip1 Diabetes Mellitus’ta sitokinler”
Pınar Kasapoğlu
10.20-10.40 “MEFV geni 3'-UTR varyasyonlarının mRNA yıkımı üzerindeki etkisi”
Zeliha Emrence

10.40-10.55 KAHVE ARASI

10.55-11.15 “ADAM8 ve FTO gen polimorfizmlerinin TEKHARF populasyonundaki etkisi”
Berna Yüzbaşıoğulları
11.15- 11.35 "MTLE hastalarında mitokondriyal DNA da mutasyon ve tek baz değişimlerinin taranması" Hülya Azaklı
11.35-11.55 “Deneysel Sepsis Modelinde Kan-Beyin Bariyeri Yıkımına Karşı İmmünglobulinlerin Koruyucu Etkisi”
Nurcan Orhan
11.55-12.15 “Kısa Süreli Bellek ile İlişkili Elektriksel Salınımların Hemodinamik Karşılıklarının EEG-fMRI Eşzamanlı Ölçüm Yöntemi ile Analizi”
Itır Kaşıkcı

12.15-12.45 ÖĞLE YEMEĞİ

12.45-13.30 POSTER OTURUMU
Oturum Başkanları: Ümit Zeybek, Bedia Ağaçhan

13.30-15.00 SAĞLIK GÜNDEMİMİZ
Oturum Başkanları: Oğuz Öztürk, Burçak Vural
13.30-14.00 “Behcet hastalıgına genetik yatkınlık: Ipek Yolunda seyahat”
Ahmet Gül
14.00-14.30 "Çocuklarda zor tanı olarak tüberküloz”
Mustafa Bakır
14.30-15.00 “Metabolik sendrom; dünü, bugünü, yarını...”
Kubilay Karşıdağ

15.00-15.15 KAHVE ARASI

15.15-17.15 GÜNCEL TIP
Oturum Başkanları: Kenan Ateş, Önder Şahin
15.15-15.45 “Genetiği değiştirilmiş organizmaların sağlık riskleri"
Yavuz Dizdar
15.45-16.15 “Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar, yasalar ve yurdumuzdaki uygulamalar”
Nermin Gözükırmızı
16.15-16.45 “Nöroimmünolojik açıdan akupunktur”
Hakan Eraltan
16.45-17.15 “Bir Sinaps Hastalığı Olarak Alzheimer”
Hakan Gürvit

Başvuru Formatı için TIKLAYINIZ.


Duyuru kez okunmuştur.