İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü Görevine Rektör Danışmanı Yard. Doç. Dr. Haluk Özsarı Getirildi

3 Temmuz 2010 tarih ve 27630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği kapsamında görevlendirmeler yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Yunus SÖYLET, Yönetmeliğin 12. maddesi gereği, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü olarak Rektör Danışmanı Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI'yı görevlendirdi.

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörlüğüne İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Kamil ADALET, Hemşirelik Direktörlüğüne Florance Nighingale Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM, Laboratuvar Hizmetleri Direktörlüğüne Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münire HACIBEKİROĞLU, Finansman Direktörlüğüne Döner Sermaye İşletmesi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yakup SELVİ, Kalite Direktörlüğüne Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan AYGÜN, Bilgi İşlem Direktörlüğüne Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ görevlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Yunus SÖYLET'in talimatıyla başlatılan, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği kapsamında çıkarılacak yönerge, genelge ve tebliğlere yönelik hazırlık çalışmalarının Eylül 2010'da tamamlanması planlanmaktadır.


Yard. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI

Rektör Danışmanı Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, sağlık yönetimi alanında, 2009 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu'nda Yardımcı Doçent olup, Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık sigortacılığı ve geri ödeme sistemleri konusunda Rektör Danışmanlığı yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi'nde; Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Üyesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi Sağlıkta Strateji Grubu Koordinatörü, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Fiyat Listesi Belirleme Çalışma Grubu Koordinatörü, YÖK Döner Sermaye Performans Yönetmeliği Hazırlama Çalışma Grubu Üyesi görevlerini de yürütmektedir.

1960 Balıkesir doğumlu olan S.Haluk ÖZSARI, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olup, Hacettepe Üniversitesi'nde; 1990-1993 yılları arasında yaptığı Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisansında "Sağlık İnsangücü Planlaması", 2003 yılında yaptığı Sağlık Yönetimi Doktorasında "Özel Sağlık Sigortacılığı'nda Risk Profili" konularında Tezlere sahiptir.

Üniversite Öğretim Üyeliği öncesi, kamu/özel sektörde, sağlık yönetimi alanında, strateji ve operasyona yönelik projelerde görev almış/yönetmiş, sağlık sistemleri ve sağlık sigortacılığına yönelik çalışmalarda görev yapmıştır.

1984-1985 yılları arasında, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında; Gümüşhane Torul Aktaş Sağlık Ocağı Tabibi, 1986-1990 yılları arasında Gümüşhane İl Sağlık Müdürü, 1990-1999 yılları arasında Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında; Dünya Bankası kredili sağlık projelerinde Koordinatör Yardımcısı ve Genel Koordinatör, Bakan Müşaviri ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Türkiye Sağlık Reformları sürecinde; 1990, DPT Sağlık Sektörü Master Plan Etütü Nihai Rapor Çalışma Grubu Üyesi, 1992, "Birinci Ulusal Sağlık Kongresi" Düzenleme Kurulu Üyesi ve "Sağlık Hizmetleri Örgüt ve Yönetim Yapısı Çalışma Grubu" Raportörü, 50-51-52-53-54-55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ile 19 ve 20. Yasama Dönemi'nde TBMM'ne sunulan, Sağlık Reformları kapsamındaki; "Sağlık Finansmanı Kurumu Kuruluş ve İşleyiş Kanunu", "Hastane ve Sağlık İşletmeleri Temel Kanunu", "Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği Kanunu", "Kişisel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık Sigortası İdaresi Başkanlığı Kanunu" teknik çalışmalarında, dönemin Sağlık Bakanlarını temsilen Çalışma Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. DPT'nın VII., VIII. ve IX. Beş Yıllık Kalkınma Planları Sağlık Özel İhtisas Komisyonu'nda ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca hazırlanan "Ülkemizin Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu Rapor'da sektör uzmanı olarak görev almıştır, 1994-1999 yılları arasında her yıl, yılda iki defa olmak üzere, Milli Güvenlik Akademisi Müdavimlerine, "Sağlık ve Milli Güce Etkisi" konularında ders vermiştir. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nde; 1998 Körfez Krizi, Batı Karadeniz Sel Felaketi ve Adana Deprem Felaketi ile 1999 Marmara Depremi'nde, dönemin Sağlık Bakanlarını temsilen görev yapmıştır.

2000-2009 yılları arası, özel sektörde; Özel Sağlık Sigortacılığı'nda Risk Analizi/Ürün Geliştirme konularında, çeşitli sigorta şirketlerinde Koordinatör/Genel Müdür Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, yönetim bilgi sistemlerinin tasarım ve strateji geliştirmesi konusunda sağlık hizmeti sunan ve sağlık teknolojisi üreten kuruluşlarda Danışman ve Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmıştır. Sivil toplum kuruluşları olarak; TÜSİAD'da Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu "Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri Projesi" Danışmanı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nde Danışman görevlerini yürütmüştür. 2005-2008 yılları arasında, Genel Sağlık Sigortası süreçlerinin tasarlandığı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projesi'nde görev yapmıştır.

Yurtiçinde ve yurtdışında birçok sempozyum, panel, seminer ile radyo ve televizyon programlarına katılmış olup, Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Sağlık İnsangücü Planlaması, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi, Sağlık Sigortacılığı konularında kitap, makale, tebliğ, araştırma türünden yayınları bulunmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi mezuniyet sonrası eğitim programında "Sağlık Politikaları" konusunda ders vermiştir. Bir yıl süreyle, haftalık, canlı yayınlanan "Sağlıkta Ortak Akıl" TV Programı'nın hazırlayıcı ve sunuculuğunu yapmıştır.

2003-2007 yıllarında Hazine Müsteşarlığı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İhtisas Komitesi Başkanı, 2004-2005 yıllarında Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programı Ulusal İstişare Kurulu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Çalışma Grubu ile TÜSİAV, Sağlık 2015, Akredite Hastaneler ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Ortak Platformu, TÜSİAD Sağlık İcra Kurulu ve Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği Sağlık Grubu Üyelik ve Başkanlıklarında bulunmuştur.

Sağlık Yöneticileri Derneği İkinci Başkanı-Yönetim ve Danışma Kurulu Üyesi, Sağlık Gönülleri Derneği İcra Kurulu Üyesi, Tıp Bilişimi Derneği Etik ve Onur Kurulu Üyesi, Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği Üyesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği, Genç Liderler Derneği Onur Üyesi ve Danışma Kurulu Üyesi gibi sivil toplum kuruluşları deneyimi bulunmaktadır.

2009 yılında kuruculuğunu ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığını İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET'in yaptığı, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği'nin Genel Sekreteri'dir.

Eşi Alev ile İdil ve Zeynep Beril adlı iki çocuk sahibi olup, İngilizce bilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


Duyuru kez okunmuştur.