İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları Başlıyor

Dünya’daki teknolojik gelişime ayak uydurarak 2010 yılında kurulan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip, Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları’nı başlattı. Enformatik Bölümü Uzaktan Tezli Yüksek Lisans Eğitimi ile başlayan, lisansüstü eğitimler Sermaye Piyasası Uzmanlığı, Finansal Ekonometri ile devam ediyor.

Lisansüstü eğitim almak ve akademik kariyer isteyen öğrencilere alternatif yüksek lisans programları sunan İstanbul Üniversitesi tarihten geleceğe bilgi ve tecrübesini paylaşamaya devam ediyor.

Üniversiteye fiziksel olarak ulaşma imkânı bulunmayan öğrenciler, uzaktan eğitim sayesinde akademisyenlerin ve sektörde yer alan eğitmenlerin bilgi birikimlerinden faydalanabilecekler.

Uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak verilecek eğitimler, zaman ve mekândan bağımsız olacaktır. Asenkron derslerde online ders materyalleri ile zamandan ve mekandan bağımsız öğrenme faaliyetleri gerçekleşecek, senkron derslerde ise akşamları 18:00’dan itibaren internet üzerinden dersler yapılacaktır. Kaçırılan senkron dersler sistemde kayıtlı olacak ve daha sonra da ulaşılabilecektir.

Enformatik Bölümü Uzaktan Tezli Yüksek Lisans Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak 2003 yılından beri yüksek lisans ve doktora eğitimini örgün olarak sürdüren Enformatik Anabilim Dalı, "Bilişim Hukuku", "e-Ticaret", "Sağlık Bilişimi" alanında eğitim almak isteyen tüm lisans mezunlarının başvurabileceği Uzaktan Tezli Yüksek Lisans Eğitimi’ne başladı. Eğitim iki yarıyıl ders dönemi, iki yarıyıl ise tez dönemi olmak üzere toplam iki yıl sürecek.

Enformatik Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı diploması örgün eğitim tezli yüksek lisans diploması ile eşdeğerliğe sahip olacak. Bu diploma ile öğrenciler doktora eğitimi için de başvuru yapabilecekler.

Daha ayrıntılı bilgi almak için http://fbe.istanbul.edu.tr adresine başvurabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Uzmanlığı Yüksek Lisans Programı

Sermaye Piyasası Uzmanlığı Yüksek Lisans Programı, ekonomi, para ve sermaye piyasaları, finans ve bankacılık, alanlarında yorum ve analiz yeteneğine sahip profesyonellerin yetiştirilmesine yönelik bir programdır. Programın müfredatında, finansal yönetim, iktisadi analiz, vadeli işlemler, sermaye piyasası işlemleri, kurumsal yönetim, fon yönetimi, Türkiye’de finansal piyasa sistemleri, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, ufrs çerçevesinde gayrimenkul değerlemesi, teknik analiz, portföy teorisi ve varlık değerleme modelleri, vadeli işlemler ve finansal kurumlarda risk yönetimi gibi konuları yer almaktadır. Ayrıca dersler SPK Temel düzey ve İleri düzey lisanslama sınavlarındaki konuları kapsamaktadır.

Sermaye piyasası Uzmanlığı Yüksek lisans Programı hem özel sektör hem de kamu sektörü için gerekli teorik altyapı ile uygulamayı birleştirerek bu konudaki sektör çalışanlarının konudaki eksiklikleri gidermeye çalışacaktır.

Sermaye Piyasası Uzmanlığı Yüksek Lisans Programı, iki yarıyılı ders, bir yarıyıl ise proje dönemi olmak üzere toplam üç yarıyıllık bir programdır.

Finansal Ekonometri Yüksek Lisans Programı

Finansal Ekonometri Yüksek Lisans Programı, ekonomi, istatistik, ekonometri ve finans dallarında üst düzey analiz becerisine ve kuramsal temellere ihtiyaç duyan profesyonellerin eğitimine yöneliktir. Programın geniş ders yelpazesi kurumsal finans, risk yönetimi, portföy yönetimi, türev ürünler, bankacılık, yatırım yönetimi, gayrimenkul finansı, stokastik süreçler, ekonometri ve makroekonomi konularını kapsamaktadır. Söz konusu konular özellikle son yıllardaki kantitatif tekniklerin ve ekonometrinin finans piyasalarında yaygın kullanımını oluşturmaktadır. Bu program finans, sayısal yöntemler, istatistik, ekonometri, arasındaki ilişkiler yumağından temel almaktadır.

Finansal Ekonometri Yüksek Lisans Programı gerek sektörde çalışanların çok yakından bildiği ve ihtiyaç duyduğu finansal ekonometri bilgisini geliştirmek gerekse sektöre yeni gireceklere söz konusu bilgi birikimini aktarmak üzere planlanmıştır.

Program, iki yarıyılı ders, iki yarıyıl ise tez dönemi olmak üzere toplam iki yıllık bir programdır.

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


Duyuru kez okunmuştur.