İstanbul Ticaret Odası Burs Başvuru Şartları

İstanbul Ticaret Odası Burs Yönergesi uyarınca;

a) Yükseköğrenim (lisans) bursları:

Oda'nın çalışma alanı içinde bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yükseköğrenim(lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’na ÖSYM tarafından %100 burslu olarak yerleştirilen yükseköğrenim(lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerinde yukarıda belirtilen fakültelerde %100 şehit bursu ile eğitim ve öğrenim gören öğrencilere verilir.

Ara sınıflardan başvuru yapan öğrencilerde;

- Yükseköğrenim (lisans) burslarında 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olup bir üstyıla geçiş hakkını kazanmış olması,

Lisans Başvuru Formu

b) Yüksek lisans (master) bursları :

Oda’nın çalışma alanı içinde bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yüksek lisans (master) öğrencilerine verilir.

- Yüksek lisans (master) Burslarında; Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması gerekmektedir.

Yüksek Lisans (Master) Başvuru Formu

c) Doktora bursları :

Türkiye içinde ve/veya yurtdışında bulunan yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören doktora öğrencilerine verilir.

- Doktora Burslarında; Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasınının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması gerekmektedir.

Doktora Başvuru Formu

Burs verilecek öğrencilerde aşağıda belirtilen nitelikler aranmaktadır.
• T.C. vatandaşı olmak,
• Çalışkan ve başarılı olmak,
• Bursa konu olan Fakülte, Üniversite Bölümü veya Yüksek Okula bursun verileceği ders yılında girmeye hak kazanmış veya ilgili programlarda ara sınıf öğrencisi olmak,
• Yüksek öğrenimin 1.sınıfında 22, 2.sınıfında 24, 3.sınıfında 25, 4.sınıfında 26 yaşından büyük olmamak,
• Askerlikle ilişkisi olmamak,
• Başka bir resmi veya özel kuruluştan kredi yada burs almamak, (sadece harç kredisi alınabilir)
• Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak, (Doktora öğrencileri hariç)
• Ahlaki durumu, Milli duyguları, karakteri sağlam olmak,
• Maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Yapılacak mülakatta bursa liyakatleri kabul edilmek.

II. Öğretim başvuruları kabul edilmemektedir.

Burs başvuruları 1 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında kabul edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.ito.org.tr/wps/portal/egitim?WCM_GLOBAL_CONTEXT=istanbul_ticaret_odasi_burs_basvuru_sartlari


Duyuru kez okunmuştur.