İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalındaki Gelişmeler

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak 30 Ocak 2006 tarihinde göreve başlayan Prof. Dr. Enver DAYIOĞLU ve ekibi tarafından başarı ile gerçekleştirilen önemli yeniliklerden birkaçı dikkatlerinize arz edilmiştir.

Olgu I :

16.03.2006 tarihinde İstanbul dışından getirilen ve kullanma müddeti dolmaya yakın olan alıcıdan alınan kalp 35 dakika gibi çok kısa bir sürede 23 yaşındaki bayan hastamıza başarı ile nakledilmiştir (Resim 1). Bu kalp naklinin (transplantasyonunun) önceki nakillerden farkı, ameliyatı kısaltan ve Anabilim dalımıza ait olan değişik bir teknikle yapılmış olmasıdır. İstanbul Üniversitesi'nin her konuda olan öncülüğü bu bilimsel konuda da devam etmiştir (Resim 1).


Resim 1: Kalp nakli yapılan hastamız Bayan Öznur Başpınar'ın ameliyat sonrası şifâ hali.

Olgu II :

Yenidoğan bebeklerin kalplerinin sol taraflarının gelişmemesi önemli bir ölüm sebebidir. Tedavisi yalnızca cerrahi olup ölüm oranı yüksektir. Başarılı cerrahi girişimler ancak son yıllarda Dünya'da ve yurdumuzda sayılı olarak gerçekleştirilmiştir. Yurdumuzda 5-6 kez denenen cerrahi düzeltme vakasından bilindiği kadarıyla ancak 2 tanesi yaşatılabilmiştir. Bu başarılardan her zaman olduğu gibi bir tanesi yine İstanbul Üniversitesi'ne aittir. Özellikle Rektörlüğümüzün kalp cerrahisine verdiği destek ve imkânlar sayesinde bu başarılar bir ay gibi kısa bir zamanda gerçekleştirilmiştir. Aşağıda son yıllara kadar ölüme mahkûm olan bebeklerden Hasan Taşdemir'in Üniversitemizin Çapa Kampüsü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dalındaki girişimler sonucu hayata döndürülüş resmini görmektesiniz (Resim 2).


Resim 2: Yurdumuzda ilk defa yapılan ve yaşam ile sonuçlanan Hasan Taşdemir'e ait ameliyat sonrası resmi.

Olgu III :

Yenidoğan bebeklerin ölümcül kalp anomalilerinden biri de kalp içi odacıklarının hiç gelişmemiş olması ve vücuda kan atan ana damarın dar olmasıdır. Ne yazık ki, bu anomaliye sahip bebekler de son yıllara kadar ölüme mahkûmdu. Operasyon sonrası Dünya'da yaşadığı bilinen ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan 5-6 vaka mevcuttur. Bildiğimiz kadarıyla Avrupa ülkelerinde yaşayan vaka mevcut değildir. Bu konuda da Çapa Kampüsü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak ilk defa bu hastalığa sahip bir bebeğe ameliyat yapılmış ve başarı ile sonuçlandırılmıştır. Yurdumuzda ilk defa yapılan ve yaşatılan bu bebek yine Üniversitemizin bilimsel aktivitelerdeki liderliğini gösteren önemli bir olaydır. Aşağıda bu bebeğimizin düzeltilen kalbinin normale dönmüş hâli görülmektedir (Resim 3).


Resim 3: Kalp içi odacıkları hiç gelişmemiş ve ana atar damarı dar olan bebeğin kalbinin ameliyatla düzeltilmiş hâli.


Duyuru kez okunmuştur.