Tarihçe

22 Kasım 1908'de kurulmuş olan "Darülfünunu Osmani Tıp Fakültesi Eczacı ve Dişçi ve Kabile (Ebe) ve Hastabakıcı Mektepleri" ülkemizde kurulmuş olan ilk diş hekimliği okuludur ve fakültemizin başlangıcını oluşturur.
Halit Şazi Bey, Hüseyin Talat Bey, Manok Leon Efendi ve Terziyan Efendi'den oluşan Dişçi Mektebi Muallimler Meclisi ilk olarak 28 Ekim 1909'da toplanmış ve okulun ilk ders programını yapmış, öğrenci kaydına başlanmasına karar vermiştir.
Eğitime Tıp Fakültesinin boşalttığı Kadırga'daki Menemenli Mustafa Paşa Konağı olarak adlandırılan ahşap bir binada başlanmıştır (Resim1).


Resim 1. Menemenli Mustafa Paşa Konağı (B.N.Şehsuvaroğlu ).

Başlangıçta, diş hekimliği yapmakta olanlar sınavsız olarak okula kabul edilmişler. Daha sonra ortaokul mezunları ve bir süre sonra talep artınca lise mezunları okula alınmışlardır.
Okulumuz 1926'da bugün yerinde "Beyazıt Devlet Kütüphanesi" nin bulunduğu binaya taşınmıştır (Resim 2). Bu binayı da önceki gibi "Eczacı Mektebi" ile birlikte kullanmışlardır.
1928'de çıkan "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun" 'un 30. maddesi diş hekimliği uygulama yetkisi yalnızca Diş Hekimliği Okulu mezunlarına verilmiştir. Bu şekilde hem diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başlamış, hem de Diş Hekimliği Okulu'nun gelişimi hızlanmıştır.
1933 Üniversite Reformu'na kadar Eczacı ve Dişçi Okulları birleşik bir idare altında ve Tıp Fakültesine bağlı olarak yönetilmişlerdir. 1 Ağustos 1933'de İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Eczacı ve Dişçi Okullarının kadroları birbirinden ayrılmıştır. Dişçi Okulu "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu" adını almıştır. Ayrıca eğitim süresi 4 yıla çıkarılmıştır.


Resim 2. Beyazıt'taki bina (A.Efeoğlu).


1948 yılında Diş Hekimliği Yüksek Okulu'nun, Diş Hekimliği Doktorası (Dr. Med. Dent.) diploması vermesi kararlaştırılmıştır.
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Kürsüsüne bağlı olarak 1949'da "Çocuk Dişleri Servisi", 1956'da ise "Periodontoloji Servisi" kurulmuştur.

1953'de "Ortodonti" ve "Mektep Çocukları Diş Hekimliği" ihtisas dalı olarak kabul etmiştir.

11 Temmuz 1964'de Diş Hekimliği Yüksek Okulu, Tıp Fakültesinden ayrılarak "İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi"ne dönüştürülmüş eğitim süresi de 5 yıla çıkarılmıştır.
31 Ocak 1969'da alınan bir kararla mesleki dersi kürsülerine ek olarak Temel Tıp Bilimleri Kürsüleri kurulmuştur.
1965 yılında Diş Hekimliği Fakültesi binasının bir kısmının yol genişletmesi nedeniyle yıkılması söz konusu olunca, Fakülte, Eczacılık Fakültesi'nin C bloğuna taşınmıştır. Faaliyetlerini 1969 yılına kadar bu binada sürdürmüştür. Diş Hekimliği Fakültesi, Çapa'daki mevcut binasına 1970 yılında taşınmıştır (Resim3).


Resim 3. Çapa'daki mevcut binalar (A.Efeoğlu).