PEDODONTİ ANA BİLİM DALI


Hastalar için bilgilendirme;


Pedodonti Anabilim Dalı Kliniklerinde 0-12 yaş arası çocukların ağız-diş muayenesi ve tedavileri yapılmaktadır. Pedodonti Anabilim Dalı Kliniklerinde verilen ağız-diş sağlığı hizmetleri; o Diş çürüğünü önleyici tedaviler; fissür örtücü ve fluorid uygulamaları, bireysel çürük risk analizleri, ağız hijyeni ve beslenme önerileri. o Süt ve sürekli dişlerde restoratif, endodontik ve protetik tedavi uygulamaları. o Travmatik yaralanmaların (kırık, yer değiştirmiş ya da yerinden tamamen çıkmış dişler) tedavilerine yönelik uygulamalar. o Koruyucu ve önleyici ortodontik tedaviler; ağız alışkanlıklarını (parmak emme, emzik emme) durdurmaya yönelik eğitim ve uygulamalar, süt dişlerinin erken kayıplarında yer tutucu uygulamaları. o Sistemik hastalığı olan, zihinsel/fiziksel engelli çocuk ve adolesanların diş tedavileri. o Koopere olmayan çocuklarda davranış yönetim teknikleri, sedasyon ve genel anestezi uygulamaları.

Fakültemize ilk kez başvuracak olan hastalar

Fakültemize ilk kez başvuracak çocuk hastalar için muayene randevusu 0 212 414 25 99 no'lu telefondan alınmalıdır. Hastalar randevu tarihinde nüfus cüzdanı ve varsa kurumlarına ait sağlık karneleri ile Oral Diagnoz ve Radyoloji bölümündeki KAYIT bölümüne kayıt yaptırır ve alınan kayıt belgesi ile birlikte 3. kattaki Pedodonti Anabilim Dalı "İlk Muayene" birimine gider. Muayenesi yapılan hastalara tedavi planının yer aldığı "Oral Takip Formu" çıktıları verilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır.

Fakültemizde kaydı olan ve "Oral Takip Formu" olan hastalar


Fakültemize daha önceden kaydı olan çocuk hastalar "Oral Takip Formu" ile 3. Kat Pedodonti Anabilim Dalındaki "İkinci Muayene" birimine doğrudan başvurabilirler. Fakültede daha önce kaydı olup "Oral Takip Formu" kayıp olan hastalar ise "Döner Sermaye" bölümüne başvurur ve oral takip formu yeniden çıkarılır.

Acil tedavi kapsamında değerlendirilecek olan hastalar


Fakültemizde daha önceden kaydı bulunmayan ancak aşağıda belirtilen durumlara sahip çocuklar için telefonla randevu alınmadan "İkinci Muayene" birimine doğrudan başvurulabilinir. Çocuğun durumu ikinci muayenede görevli diş hekimi tarafından değerlendirilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Acil tedavi kapsamına giren durumlar; o Fiziksel ya da zihinsel engeli bulunan çocuklar o Sistemik hastalığı olup sürekli doktor kontrolünde olan çocuklar (kalp, kan, karaciğer, böbrek vb. hastalığı olanlar) o Düşme, çarpma gibi kazalar sonucu dişlerinde hasar oluşmuş hastalar o Yüzde şişlik ya da ağrıyan dişin olduğu bölgede şişlik bulunması ***Çocuğunuza ait tüm tedavi planının ve randevuların bulunduğu "Oral Takip Formu"nu Kliniğimize her gelişinizde yanınızda bulundurmaya ve kaybetmemeye lütfen özen gösteriniz.