YAYINLAR

 

 

Kitap içinde bölüm yazarlığı

 

 

Yaylalı D İ: Tükürük ile bulaşan infeksiyon hastalıkları ve Diş Hekimliğinde çapraz infeksiyon, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 70. Yıl Bilimsel Toplantısı Kitabı, Türk Mikrobiyoloji Cem Yayın No.40 s.64-89,İstanbul (2001).

 

İnanç D: İnsanın ağız florasında anaerop potansiyel patojen bakteriler,”Anaerop Bakteriler ve İnfeksiyonları” kitabında, Düzenleyen ET Çetin, İ Ü İst Tıp Fakültesi Yayını No. 3334/157, s 93 (1986).

 

Anğ Ö, Töreci K, Güvener Z, İnanç D: Aminoglycoside susceptibility of pathogenic bacteria isolated in İstanbul, Current Chemotherapy, Proceedings of the 10th International Cogress of Chemotherapy, p 564, American Society for Microbiology, Washington (1978).

 

 

Uluslar Arası Bilimsel Dergilerdeki Yayınları ve özetleri

 

Gerek M, Asci S, Yaylali DI: Ex vivo evaluation of antibacterial  effects of ND:YAG and DIODE lasers in root canals. Bıotechnology & Bıotechnologıcal Equıpment 2010; 24(3):2031-4. (Aşcı S,Gerek M, Yaylalı D: Evaluation of the effects of Nd:YAG and diode Laser(in vitro) on some Microorganisms in the Root Canal. 14th Bienial Congress of the European Society of Endodontology. , Abstract Book  p.51, September 24-26, 2009 Edinburgh,Scotland.)

 

Yaylali D, Urkmez HF, Topcuoglu N, Balkanli O, Kulekci G. The effect of smoking on oral and nasal Staphylococcus aureus carriage. Power of Microbes in Industry and Environment 2010. Book of Abstracts and Programme p.145, 22-25 September 2010, Malinska, Croatia.

 

Topcuoglu N, Balkanlı O, Demirci O, Sirin M, Yaylalı D, Külekçi G. Investigation of two types of toothbrushes in terms of cariogenic microflora adhesion. 6th Balkan Congress of Microbiology. Book of Abstracts and Programme p.59, 28-31 October 2009, Ohrid, Macedonia.

 

Yaylali D,Trosala SC,Topçuoğlu NI,Guven Y: The effect of glucose and sorbitol on lysozyme susceptibility of Candida albicans. 2 nd  FEMS Congress  of  European Microbiologists.  Abstract Book, p.323, July 4-8, 2006,Madrid,Spain.

 

Kale B,Zeren A M,Yaylalı D,KülekçiG: The effect of a Chlorhexidine gluconate pre-rinse  on bacterial aerosols in dentistry. Sixth Congress of the International Federation of  infection Control. Abstract Book, p.147, October 13-16, 2005, İstanbul,Turkey.

Kaynar A,Fırat I, Yaylali D, Kasymova Z, Ikıtımur E, Guven Y:Effects of Heparin (UH) and Low Molecular Weight Heparin (LMWH)  Healing of  Experimentally Produced Chronic Osteomyelitis Model in Rats, 5ht European Congress of Chemotherapy and Infection, October,17-20, 2003,Rhodes,Greece. Abstract Book. , p.67,2003.

 

Yaylali D, Kutan E, Gurpinarli C, Akbıyık E:Isolation and Characterization of Staphylococcus in the Nasal and Hand Flora of the Staffs Working at Clinics of Istanbul University Dentistry Faculty and their Methicillin Resistance, 5ht European Congress of Chemotherapy and Infection, October,17-20, 2003, Rhodes, Greece.Abstract Book,p 75, 2003.

 

Can S, Güven Y, Külekçi G, Yaylalı D İ, Bakır N, Ünalan F:Lysozyme activity and mutans streptococci, lactobacilli and candida counts of edentulous patients saliva, Microbiologia Balkanica 2003, 3rd Balkan Conference of Microbiology, Proceedings and Abstract Book, p.275,September,4-6,2003,İstanbul.

 

Göre E, Çağlayan R, Dülger E: Resistance of Staphylococcus aureus strains isolated from nostrils of students of dentistry to methicillin and fusidic acid and their bacteriophage typing, Vth Balkan Congress of  medicine and dentistry for students and young doctors, Abstract Book p.16, 2001, Plovdiv,Bulgaria. (Bu çalışma İ.Ü.Diş Hek Fak Öğrenci Araştırma Klübü VIII. Bilimsel Toplantısı, 5 .10.2000’de sunulan, yönetici öğretim üyesi olduğum çalışmadır

 

Yaylalı D, Sen D, Pamuk E, Çetiner F : Retention of bacteria on provisional crown and bridge resins, J Dent Res 79: 192 (2000). [Site edilmiş Yayın]

 

Derviş E, İnanç Yaylalı D, Evlioğlu G: Evaluation of microorganic adhesion on three different prosthetic materials used in the obturator protheses,Turkish Dental Association 4th International Dental Congress, Cogress Program and Abstracts Book, p 91,1997.

 

Külekçi G,Yaylalı Dİ, Koçak H, Kasapoğlu Ç,Gümrü OZ. Bacteriology dentoalveolar abscesses in patients who have received empirical antibiotic therapy. World Congress on Anaerobic Bacteria and Infections, San Juan, Puerto Rico  (1995), Clın Infect Dis. 1996; 23:S51-S53.

 

Anğ Ö,Güngör M, Arıcıoğlu F, İnanç D, Uysal V,Sağduyu H: A comparison between in vivo  activity of vancomycin and ofloxacin in experimental pyelonephritis induced by methicillin resistant Staphylococcus aureus in rats. Int J Exp Clin Chemother. 1990; 229-33.

 

Arıcıoğlu F, Güngör M, AnImage Ö, Inanç D, Uysal V  and Sağduyu H. In vivo activity of vancomycin and ofloxacin against methicillin resistant staphylococcus aureus, European Journal of Pharmacology 1990 ;  183:1197-1198

 

Anğ Ö, Güngör M, Arıcıoğlu F, İnanç D, Sağduyu H, Uysal V and Küçüker M: The effect of parenteral iron administration on the development of Staphylococcus aureus – induced experimental pyelonephritis in rats. Int J Exp Pat.1990;.71:507-11.  

 

Güngör M, Anğ Ö, İnanç D, Küçüker-Anğ M, Uysal V, Sağduyu H, Koyuncuoğlu  H: Staphylococcus aureus  induced experimental pyelonephritis in cyclophosphamide treated Rats.Int J Exp Clin Chemother1990;3:157-62.

Koyuncuğlu H,Güngör M, Anğ Ö,İnanç D, Anğ-Küçüker M, Sağduyu H, Uysal V: Aggravation by morphine and D-aspartic acid of pyelonephritis induced by i.v. inoculation of Staphylococcus aureus in rats. Infection. 1988;16: 42-5.

 

Koyuncuoğlu H,Anğ Ö, İnanç D, Sağduyu H,Güngör M: The inhibition by morphine and D-aspartic of antibody production against Salmonella typhimurium antigen in rats:its antagonizm by L- aspartic acid,  Agents and Actions  1987;20:93-7. [Site edilmiş yayın]:

 

          - Hemmick LM: J Neuroimm 23: 67 (1989).

          - Koyuncuğlu H: Drug Res 32: 738 (1982).

          - Koyuncuğlu H: Pharmacol Biochem Behav 17: 1265 (1982).

          - Koyuncuoğlu H: Med Bull Istanbul 17: 1 (1984).

          - Koyuncuoğlu H: Pharmacol Biochem Behav 20: 29 (1984).

          - Koyuncuoğlu H: Pharmocol Biochem Behav 20:519 (1984)..

 

Anğ Ö,Güngör M, İnanç D, Uysal V,Anğ M, Sağduyu H: The protective effect of BCG pretreatment against Staphylococcus aureus induced pyelonephritis in rats, Microbiologia 1986;2:55-8.

 

Güngör M,Anğ Ö, Uysal V,Sağduyu H, İnanç D, Anğ M, Koyuncuoğlu H: Comparison of the development of experimental pyelonephritis in homozygous brattleboro diabetes insipidus rats, heterozygous control rats and normal wistar rats.  Infection. 1985;13:82-4.

 

Anğ Ö, Güngör M, İnanç D, Anğ M: The effect of methyl-prednisolone on experimental candidiasis and listeriosis in mice. Med Bull Istanbul 1983;16:65-72 .

 

Güngör M, Anğ Ö, İnanç D, Petorak İ, Koyuncuoğlu H: The effect of splenectomy on the development of experimental pyelonephritis. Experientia.1981;  37: 387-8

 [ Site edilmiş yayın: Seufert RM, Bottcher W, Germann G: Preoperative antibiotic prophylaxis in selective splenectomy- A randomized, Prospective Study, Chirurg 55: 381 (1984)

 

Anğ Ö, Töreci K, Güvener Z, İnanç D: Aminoglycoside susceptibility of pathogenic bacteria isolated in İstanbul. Current Chemotherapy, Proceedings of the 10th International Cogress of Chemotherapy,1978; p 564-65, American Society for Microbiology, Washington.

 

 

Ulusal Dergilerdeki Yayınları

        

Özge Demirci,Merve Şirin, Dilek Yaylalı,Güven Külekçi:”İki tip diş fırçasının çürük yapıcı mikroorganizma tutuculuğu açısından değerlendirilmesi” İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü XV. Bilimsel Toplantısı Özet Kitabı,  2008, İstanbul

 

Göre E, Evlioğlu G,Yaylali D İ,Çağlayan R, Azak A N:Üç Farklı silikon elastomerinde Candida albicans tutunumunun(adherence) karşılaştırılması.İÜDiş Hek Fak Derg 2005;39:31-5.

 

Gülgezen Gizem,Sezen Ceren, Zeren A.M., Kale B, Külekçi G,  Yaylalı, D İ: ”Diş ünit sularının mikrobiyolojik incelemesi” İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü XIII. Bilimsel Toplantısı Özet Kitabı, 2005, İstanbul

 

Zeren A.M, Kale B, KülekçiG, Yaylalı, D İ, Tuncer.Ö:”Dişhekimliğinde işlem öncesi    klorheksidin glukonat gargarasının aerosoldeki bakteri sayısına etkisi” İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü XIII. Bilimsel Toplantısı Özet Kitabı, 2005, İstanbul.

 

Zeren A.M, Kale B KülekçiG, Yaylalı Dİ, Süt N: :”Dişhekimliği Kliniklerinde havanın ve aerosolün mikrobiyolojik  kontrolü” İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü XII. Bilimsel Toplantısı Özet Kitabı, 2004, İstanbul.

 

Bilhan H,Sülün T,İnanç-Yaylalı D, Balkanlı O: Candida kaynaklı protez stomatiti tedavisinde dört farklı yöntemin etkinliklerinin karşılaştırılması. Dişhek.Klinik. 2003; 6:73-8.

 

Kütan E, Gürpınarlı CS, Akbıyık F E,Yaylalı D:” İ Ü Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinde çalışanların burun ve ellerinde taşıdığı Staphylococcus aureus’lar ve metisilin’e direnç durumları” İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü X. Bilimsel Toplantısı Özet Kitabı 2002;s.4.

 

Yaylalı D İ: Tükürük ile bulaşan infeksiyon hastalıkları ve Diş Hekimliğinde çapraz infeksiyon, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 70. Yıl Bilimsel Toplantısı Kitabı2001; Türk Mikrobiyoloji   Cem Yayın No.40 s.64-89.

 

Göre E, Dülger E, Çağlayan R, İnanç Yaylalı D: İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin burunlarında taşıdığı S.aureus’ların  metisilin’e direnç durumları ve bakteriyofaj tiplerinin belirlenmesi, İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü VIII. Bilimsel Toplantısı Özet Kitabı, s.7 (2000). Göre E, Çağlayan R, Dülger E: Resistance of Staphylococcus aureus strains isolated from nostrils of students of dentistry to methicillin and fusidic acid and their bacteriophage typing, Vth Balkan Congress of  medicine and dentistry for students and young doctors, Abstract Book p.16, 2001, Plovdiv,Bulgaria. (Bu çalışma İ.Ü.Diş Hek Fak Öğrenci Araştırma Klübü VIII. Bilimsel Toplantısı, 5 .10.2000’de sunulan, yönetici öğretim üyesi olduğum çalışmadır

 

Derviş E,Yaylalı D İ, Gürkök Ç K , Erman B T: Akrilik yüzeylere  Candida albicans’ın yapışmasında sakkarozun etkisinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi. Dişhek Klin Derg. 1999;12:80-3.

 

Kaynar A, Yaylalı D,Fırat İ, İkitimur E, Kasımova Z, Güler Z, Şimşek E,Yeşildere T,AltuğT: Sıçanlarda intravenöz yolla oluşturulan deneysel hematojen osteomiyelit modeli. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 1998;28:20-5.

 

Derviş E, Yaylalı D,  Keklik Ç: Akrilik yüzeylere Candida albicans yapışkanlığında sakkarozun etkileri, Diş Hek Derg 28:116, 1998.

 

Alagöz M,Çakır E, İnanç Yaylalı D:İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin burun florasında metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) araştırılması, İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü VI. Bilimsel Toplantısı  Özet Kitabı, s.13, 1998.

 

Derviş E, İnanç Yaylalı D, Evlioğlu G: Obturator protezlerde kullanılan üç farklı protetikmateryel üzerine mikroorganizma yapışmasının değerlendirilmesi, Türk Diş Hekimleri Birliği 4. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Kongre Programı ve Özetler Kitabı,s 190,  1997.

 

Derviş E, Yaylalı D: Bukkal flange obturatörlerde akrilik reçine yüzeyleri üzerine monopolytabakasının değerlendirilmesi. İ Ü Diş Hek Fak Derg. 1997;31: 214 - 7.

 

Saraç M, Dalaman Güner D, İnançYaylalı D, Külekçi G :Sabit fonksiyonel MARS apareyi uygulamasına bağlı tükürükte mutans streptokok değişiminin incelenmesi. Dişhekimliğinde Klinik.1997; 10:214-217.

Bakır N, Dönmez E, Yaman D, Seyhan N, İnanç-Yaylalı D: Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinde havanın ve yüzeylerin mikrobiyolojik incelenmesi, İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü III. Bilimsel Toplantısı, Özet kitabı, s.13-14, 1995.

 

Külekçi G, İnce S, İnanç Yaylalı D: Porphyromonas endodontalis'in ultrastrüktürü. Türk Mikrobiyol CemDerg. 1995;  25: 27-30.

 

İnanç Yaylalı D, Güvener Z, Balkanlı O,Külekçi G: 1990-1992 yıllarında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı’nda incelenen klinik örneklerden izole edilen bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıkları.Türk Mikrobiyol Cem Derg. 1994;24:204-212.

 

Gümrü O,Koçak M, Kasapoğlu Ç, İnanç-Yaylalı D, Külekçi G:  Dento-Alveoler abselerin  insizyon ve drenajı öncesinde aspirasyonun bakteriyemi üzerine etkisi. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 1993;23: 234-8.

 

Karagöz-Küçükay I, Küçükay S, Balkanlı O, İnanç- Yaylalı D:  Kök kanalı dezenfeksiyonunda kullanılan kalsiyum hidroksit içerikli maddelerin antibakteriyel etkilerinin in vitro incelenmesi. Dişhekimliği Derg. 1993;13: 7-13.

 

Aktören O, İnanç D, Gencay K, balkanlı O: Enfekte  süt azılarının mikrobiyolojik olarak incelenmesi. İ Ü Diş Hek Fak Derg. 1992;26: 178-184.

 

Küçükay S, Erişen R, Bayırlı G, İnanç D, Balkanlı O: Çeşitli kanal patlarının aerop ve anaerop mikroorganizmalar üzerine etkiler. Diş Hek Klin . 1991; 4: 5-9.

 

Külekçi G, Balkanlı O, İnanç D, Güvener Z: Diş Hekimliğinde Hepatit B seroprevalansı. Türk Mikrobiyol Cem Derg.  1991;21: 109-117.

 

Apaydın A, İnanç D, Balkanlı O: Ağızdaki dikişlerin alınmasından sonra görülen bakteriyemi. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 1990;20: 148-155.

 

İnanç D: Stafilokokların mikrobiyololjik tanı özellikleri. İnfeksiyon Derg. 1990;4: 685-91.

 

Keskin C, İnanç D, Güvener Z, Doğan Ö: Diş çekimini takiben bakteriyemi, Dişhekimliği 1990;1: 158-61.

 

Tuncer N, Külekçi G, Tüfekçioğlu B, Arat E, İnanç D, Balkanlı O: Alçı modellerle çapraz bulaşmanın önlenmesinde mikrodalga sterlizasyonun etkinliği. Dişhekimliğinde Klinik, 1990;3:45-47.

.

Külekçi M, İnanç D, Devge C, Balkanlı O: Kronik orta kulak infeksiyonlarının aerop bakteriyolojisi. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 1989;19: 342-46.

 

Ilıcalı A, İnanç D, Öner B, Balkanlı O: Odontojen infeksiyonlardan izole edilen mikroorganizmalar. İ Ü Diş Hek Fak Derg.1989;. 23: 190-4.

 

İnanç D: Ağız boşluğunda bulunan mikroorganizmalar ve orofasiyal infeksiyonların tedavisi, Diş Hek Klin 1988;1: 25-30.

 

Anğ Ö,Sencer E, İnanç D: Diabetes mellitus’lu hastalarda asemptomatik bakteriüri araştırması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1988;18: 1-7.

Anğ Ö, Kasımoğlu Ö, İnanç D, Yılmaz S, Sözen K: Mycobacterium gordonae’nin etken olduğu dişeti infeksiyonu vakası.İnfeksiyon Derg 1988;2: 161-8.

 

Kasımoğlu Ö, İnanç D, Anğ Ö: Staphylococcus aureus suşlarının fusidik aside duyarlıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 1987;17: 131-6.

 

Anğ Ö, Külekçi G, Güvener Z, İnanç D, Küçüker M, Balkanlı O: Çeşitli ağız ve diş hastalıklarından izole edilen bakteriler. Türk Diş Tabipleri Cem Bült. 1986;7: 5-18.

 

İnanç D: İnsanın ağız florasında anaerop potansiyel patojen bakteriler, “Anaerop Bakteriler ve İnfeksiyonları, Ed: Çetin ET,İÜ Tıp Fakültesi Yayını no:3334/157, 1986” içinden s:93-109.

 

Külekçi G, Güvener Z, İnanç D, Balkanlı O, Küçükay S, Erişen R: Endodontik kaynaklı diş apselerinden izole edilen anaerop bakteriler ve Ornidazol’e duyarlıkları. Oral. 1986; 21: 15-22.

 

Güngör M, Canberk A, İnanç D, Anğ M, Sağduyu H: Hipertansiyonlu hastalarda serumun opsonik aktivitesinin araştırılması.Tıp Fak Mecm 1983;46:235-41.

 

İnanç D:  Diş Hekimliğinin çeşitli uzmanlık alanlarında canlılardan ve cansız objelerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının faj tipleri ve antibiyoiklere hassasiyetleri (Doktora tezi). İ Ü Diş Hekimliği Fakültesi 1982;İstanbul,.

 

Katırcıoğlu S, Öztaş B, İnanç D: Antibiyotiklerin ağız mukozasında meydana getirdiği değişiklikler. Tıp Fak Mecm 1979;42:329-34.

 

Akın E, İnanç D, Poyrazoğlu E, Anğ Ö: Research on the bacteriostatic effects of zinc phosphate and germicide sements. İ Ü Diş Hek Fak Derg 1977;11: 243-55.

 

İnanç D: Neomisin sülfat ve Nalidiksik asit ilave edilmiş ve çeşitli peptonlarla    hazırlanmış besiyerlerinde beta hemolitik streptokokların elde edilmesi, (İhtisas tezi) İstanbul Tıp Fakültesi. İst Tıp Fak Mecm 1976;39:164-79.

 

Çetin E T, İnanç D:Beta hemolitik streptokokların boğaz salgılarından izolasyonu için  seçtirici besiyeri. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1974; 4:94-100.

 

 

 

 

Katıldığı Ulusal Ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılar

 

Yaylalı D, Ürkmez H F, Topcuoglu,N, Balkanlı O, Külekçi G:  The effect of smoking on oral and nasal Staphylococcus aureus carriage, Power of Microbes in industry and environment 2010, Central European Symposium on Industrial Microbiology and Microbial Ecology, Malinska/Croatia, Book of Abstracts and Programme p.145, 22-25 September,2010 

 

TopçuoğluN,Balkanli O,Demirci O,Şirin M, Yaylalı D, Külekçi G:Investigation of two types of toothbrush in terms of cariogenic microflora adhesion, 6th Balkan Congress of Microbiology, 28-31 October, 2009,Ohrid,Macedonia,Abstract book,p.59, 2009

 

Aşcı S,Gerek M, Yaylalı D: Evaluation of the effects of Nd:YAG and diode Laser(in vitro) on some Microorganisms in the Root Canal, 14th Bienial Congress of the European Society of Endodontology,September 24-26 2009 Edinburgh,Scotland, Abstract Book, p.51, 2009.

Özge Demirci,Merve Şirin, Dilek Yaylalı,Güven Külekçi:”İki tip diş fırçasının çürük yapıcı mikroorganizma tutuculuğu açısından değerlendirilmesi” İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü XV. Bilimsel Toplantısı Özet Kitabı, 2008, İstanbul.

 

Yaylali D,Trosala SC,Topçuoğlu NI,Guven Y:” The effect of glucose and sorbitol on lysozyme susceptibility of Candida albicans” “2 nd  FEMS Congress  of  European  Microbiologists”  July 4-8 2006,Madrid,Spain. Abstract Book, p.323, 2006.

 

Kale B,Zeren A M,Yaylali D,Külekçi G:The effect of a Chlorhexidine Gluconate pre-rinse on bacterial aerosols in dentistry,Sixth Congress of the International Federation of Infection Control 13-16 October,2005,İstanbul-Turkey,Programme and Abstract Book,p.147, 2005

 

Gülgezen G, Sezen C, Zeren A M, Kale B,Külekçi G,Yaylalı D: Diş ünit sularının mikrobiyolojik incelemesi, İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü XIII. Bilimsel Toplantısı, Özet Kitabı, 2005, İstanbul

 

Zeren AM, Kale B, Külekçi G, Yaylalı Dİ,Tuncer Ö:Dişhekimliğinde işlem öncesi klorheksidin glukonat gargarasının aerosoldeki bakteri sayısına etkisi, İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü XIII. Bilimsel Toplantısı, Özet Kitabı, 2005, İstanbul

 

Zeren AM, Kale B, Külekçi G, Yaylalı Dİ, Süt N:Diş Hekimliği Kliniklerinde havanın ve aerosolun mikrobiyolojik kontrolü, İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü XII. Bilimsel Toplantısı, Özet Kitabı, 2004, İstanbul

 

Göre E, EvlioğluG, Yaylalı D I, Çağlayan R, Azak A N: Comparison of adherence of Candida albicans to three silicone elastomers, CED/NOF/ID IADR-2004, 25-28 Agust, 2004

 

Kaynar A,Fırat I,Yaylali D, Kasymova Z, Ikıtımur E, Guven Y:Effects of Heparin (UH) and Low Molecular Weight Heparin (LMWH)  Healing of  Experimentally Produced Chronic Osteomyelitis Model in Rats, 5ht European Congress of Chemotherapy and Infection, October,17-20, 2003,Rhodes,Greece.page, Abstract Book, p.67, 2003.

 

Yaylali D, Kutan E, Gurpinarli C, Akbıyık E:Isolation and Characterization of Staphylococcus in the Nasal and Hand Flora of the Staffs Working at Clinics of Istanbul University Dentistry Faculty and their Methicillin Resistance, 5ht European Congress of Chemotherapy and Infection, October,17-20, 2003, Rhodes, Greece.Abstract Book, p 75, 2003.

 

Can S, Güven Y, Külekçi G, Yaylalı D İ, Bakır N, Ünalan F:Lysozyme activity and mutans streptococci, lactobacilli and candida counts of edentulous patients saliva, Microbiologia Balkanica 2003, 3rd Balkan Conference of Microbiology, September,4-6,2003,İstanbul.

 

Yaylalı D:Acquired Immuno Deficiency Syndrom (AIDS), Zekeriyaköy Rotary Klübü derneği Toplantısı,Aralık 2002, İstanbul.

 

Kütan E, Gürpınarlı CS, Akbıyık F E,Yaylalı D:” İ Ü Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinde çalışanların burun ve ellerinde taşıdığı Staphylococcus aureus’lar ve metisilin’e direnç durumları” İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü X. Bilimsel Toplantısı, 10.10.2002, İstanbul.

 

Göre E, Çağlayan R, Dülger E: Resistance of Staphylococcus aureus strains isolated from nostrils of students of dentistry to methicillin and fusidic acid and their bacteriophage typing, Vth Balkan Congress of  medicine and dentistry for students and young doctors, p. 26-28, 2001 Plovdiv,Bulgaria. (Bu çalışma İ.Ü.Diş Hek Fak Öğrenci Araştırma Klübü VIII. Bilimsel Toplantısı, 5 .10.2000’de sunulan, yönetici öğretim üyesi olduğum çalışmadır).

 

Yaylalı D İ: Tükürük ile bulaşan infeksiyon hastalıkları ve Diş Hekimliğinde çapraz infeksiyon, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 70.Yıl Bilimsel Toplantısı, 24-27.12.2001, Uludağ (Konferans) .

 

Yaylalı D, Sen D, Pamuk E, Çetiner F: Retention of bacteria on provisional crown and bridge resins, 78th General Session of IADR, April 5-8, 2000,Washington.

 

Göre E, Dülger E, Çağlayan R, İnanç Yaylalı D: İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin burunlarında taşıdığı S.aureus’ların  metisilin’e direnç durumları ve bakteriyofaj tiplerinin belirlenmesi, İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü VIII. Bilimsel Toplantısı, 05.10.2000, İstanbul.

 

Alagöz M,Çakır E, İnanç Yaylalı D:İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin burun florasında metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) araştırılması, İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü VI. Bilimsel Toplantısı, 09.10.1998, İstanbul.

 

Derviş E,İnanç Yaylalı D, Evlioğlu G: Obturator protezlerde kullanılan üç farklı protetik materyel üzerine mikroorganizma yapışmasının değerlendirilmesi, Türk Diş Hekimleri Birliği 4. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 28.06.1997,İstanbul.(Evaluation of microorganic adhesion on three different prosthetic materials used in the obturator protheses,Turkish Dental Association 4th International Dental Congress, June,24-28 1997.

 

Tuna E B,Şeker T, İnanç Yaylalı D: Diş Hekimliği Klinik Öğrencilerinde Staphylococcus aureus taşıyıcılığının saptanması, İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü IV. Bilimsel Toplantısı, 08.05.1996, İstanbul.

 

Külekçi G, İnanç-Yaylalı D, Koçak H, Kasapoğlu Ç, Gümrü O Z: Bacteriology of  dentoalveolar  abscesses , World Congress on Anaerobic Bacteria and Infections, November, 5-8 1995, San Juan, Puerto Rico.

 

Bakır N, Dönmez E, Yaman D, Seyhan N, İnanç-Yaylalı D: Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinde havanın ve yüzeylerin mikrobiyolojik incelenmesi, İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü III. Bilimsel Toplantısı, 03.05.1995, İstanbul.

 

İnanç Yaylalı D, Güvener Z, Balkanlı O,Külekçi G: 1990-1992 yıllarında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı’nda incelenen klinik örneklerden izole edilen bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıkları, 4.Kemoterapi Kongresi,29-31 10.1992, Bursa.

 

Külekçi G, Balkanlı O, İnanç D, Güvener Z: Diş Hekimliğinde Hepatit B seroprevalansı, Türk Mikrobiyoloji  Cemiyeti Aylık Bilimsel Toplantısı, 27.02.1991, İstanbul.

 

Güngör M, Anğ Ö, Arıcıoğlu F, İnanç D, Sağduyu H, Uysal V and Küçüker M: The effect of  iron  on the development of Staphylococcus aureus – induced experimental pyelonephritis in rats, XI th International Congress of Pharmacology, 1-6.07.1990, Amsterdam,Nedherlands.

 

Arıcıoğlu F, Güngör M, Anğ Ö, İnanç D, Uysal V,Sağduyu H: In vivo activity of vancomycin and ofloxacin against methicillin resistant Staphylococcus aureus, XI th International Congress of Pharmacology, 1-6.07.1990, Amsterdam,Nedherlands.

 

Anğ Ö, Arıcıoğlu F, İnanç D, Sağduyu H, Uysal V and Küçüker M, Güngör M: Sıçanlarda oluşturulan deneysel piyelonefrite demirin etkisi, 2. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 4-7. 10.1989, İstanbul.

 

İnanç D: Stafilokokların mikrobiyololjik tanı özellikleri, 2. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 4-7. 10.1989, İstanbul.

 

Güngör M,Anğ Ö, İnanç D, Küçüker-Anğ M, Uysal V, Sağduyu H, Koyuncuoğlu  H:Effect of cyclophosphamide on the devolepment of Staphylococcus aureus induced experimental pyelonephritis in rats,4th  European Congress of Clinical Microbiology, April 17-20 1989, Nice, France.

 

Güngör M,Anğ Ö, İnanç D, Küçüker-Anğ M, Uysal V, Sağduyu H, Koyuncuoğlu  H:             Staphylococcus aureus  induced experimental pyelonephritis in cyclophosphamide treated  rats,

15th International Congress of Chemotherapy,  July 1987,İstanbul,Turkey

 

Anğ Ö, Külekçi G, Güvener Z, İnanç D, Küçüker M, Balkanlı O: Çeşitli ağız ve diş hastalıklarından izole edilen bakteriler, XXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 24-26. 06.1986, Sivas.

 

Külekçi G, Güvener Z, İnanç D, Balkanlı O, Küçükay S, Erişen R: Endodontik kaynaklı diş apselerinden izole edilen anaerop bakteriler ve Ornidazol’e duyarlıkları, Türk Mikrobiyoloji  Cemiyeti Aylık Bilimsel Toplantısı, 25.12.1985, İstanbul.

 

Güngör M,Anğ Ö, Uysal V, Sağduyu H, İnanç D, Anğ-Küçüker M, Koyuncuğlu H:Kalıtsal diabetes insipidus’lu Brattleboro sıçanlarda deneysel piyelonefrit, Türk Mikrobiyoloji  Cemiyeti Aylık Bilimsel Toplantısı,24.04.1985, İstanbul.

 

Güngör M,Anğ Ö, İnanç D ,Anğ M: Deneysel Splenosis, İstanbul Tıp Fakültesi 7. Kurultayı, 25-29. 09. 1983, İstanbul.

 

Anğ Ö, Kasımoğlu Ö, İnanç D, Yılmaz S, Sözen K: Mycobacterium gordonae’nin etken olduğu dişeti infeksiyonu vakası, Türk Periodontoloji Derneği 14. Bilimsel  Kongresi,22-29.05.,1983, Bodrum.

 

İnanç D: İnsanın ağız florasında anaerop potansiyel patojen bakteriler, “Anaerop Bakteriler ve İnfeksiyonlarının Diş Hekimliğinde Önemi” Simpozyumu, 23.12.1983, İstanbul.

 

Anğ Ö, Güngör M, İnanç D, Anğ M: The effect of methyl-prednisolone on experimental candidiasis and listeriosis in mice,Balkan Pharmacological Days, October 14-17, ,1982, Varna.

 

Kasımoğlu Ö, İnanç D, Anğ Ö: Staphylococcus aureus suşlarının fusidik aside duyarlıkları, Türk Mikrobiyoloji  Cemiyeti Aylık Bilimsel Toplantısı, 29.06.1979,İstanbul.

 

Anğ Ö,Sencer E, İnanç D: Diabetes mellitus’lu hastalarda asemptomatik bakteriüri araştırması, Türk Mikrobiyoloji  Cemiyeti Aylık Bilimsel Toplantısı, 26.04.1978, İstanbul.

Anğ Ö, Töreci K, Güvener Z, İnanç D: Aminoglycoside susceptibility of pathogenic bacteria isolated in İstanbul, 10th International Cogress of Chemotherapy, September 18-23 1977,Zurich.

 

Akın E, İnanç D, Poyrazoğlu E, Anğ Ö: Research on the bacteriostatic effects of zinc phosphat  and germicide sements, Arkövy Congress,1977,Pecs-Hungary.

 

Katırcıoğlu S, Öztaş B, İnanç D: Antibiyotiklerin ağız mukozasında meydana getirdiği değişiklikler, XIII. Türk Oto-Rhino-Larengoloji Kongresi, 4-7 Eylül 1975, İstanbul.

 

İnanç D: Neomisin sülfat ve Nalidiksik asit ilave edilmiş ve çeşitli peptonlarla    hazırlanmış besiyerlerinde beta hemolitik streptokokların elde edilmesi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyet Aylık Bilimsel Toplantısı, 27 Mart 1975,İstanbul .