HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ BİLİM DALI


Klinik Bilimler Bölümü    

 

 

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI  

Adı ve Soyadı Tonguç SÜLÜN
Ünvanı Doç. Dr.
Doğum Tarihi 24 / 02/ 1969
Telefon +90 212 414 20 20 / 30315
e-posta tongucsulun@yahoo.com
Faks +90 212 525 35 85
 

AKADEMİK BİLGİLER  

  Üniversite Tarih
Lisans İstanbul Üniversitesi 1992
Doktora İstanbul Üniversitesi 1999
Doçent İstanbul Üniversitesi 2007
Profesör    
 
  Doktora tez başlığı
 

Kondil pozisyonu ve glenoid fossa morfolojisinin temporomandibular eklem kondil-disk düzensizlikleri ile ilişkisinin incelenmesi.
 

  Doktora tez başlığı (İngilizce)
 

Evaluation of the relationship of condyle position and morphology of the articular eminence with internal derangement of the temporomandibular joint.
 

  Doktora tezi ile ilgili anahtar kelimeler
 

glenoid fossa, artiküler disk, temporomandibular eklem, artiküler eminens, iç düzensizlikler
glenoid fossa, articular disk, temporomandibular joint, articular eminence, internal derangement

 

  Akademik ilgi alanları
 

Temporomandibular rahatsızlıkların tanı ve tedavisi
Okluzyon
Implant destekli protezler

Tam protezler
 

  Danışmanlığı altında yürütülen veya tamamlanmış doktora tezleri
 
  Tamamlanmış doktora tezleri:
   
  Yürütülen doktora tezleri: 
   
  İdari Görevler
   
  YAYINLAR