Üniversite Korosu

MENSUPLARIMIZ

1943-1948 DÖNEMİ MENSUPLARIMIZ
1948-1963 DÖNEMİ MENSUPLARIMIZ
2000-2005 DÖNEMİ MENSUPLARIMIZ

1943-1948 DÖNEMİ MENSUPLARIMIZ

 

 

 1. Abbas Sayar / Edebiyat
 2. Abdullah Tazebay / Hukuk
 3. Abdülbaki Güçlü / Tıp
 4. Abdülkerim Akşahin / ?
 5. Ahmet Kaptanoğlu / Fen
 6. Ahmet Selim Teymur / Hukuk
 7. Alâeddin Yavaşça / Tıp
 8. Ali Fuat Bahçeli / İktisat
 9. Ali Nihat Karuserci / İktisat
 10.  Ayşe Destinar Çetinkaya / ?
 11.  Cahit Nalbantoğlu / Hukuk
 12.  Celal Çayıroğlu / Hukuk
 13.  Cemal Dirik / Hukuk
 14.  Cemal Şen / Edebiyat
 15.  Coşkun Gençay / İktisat
 16.  Dilefser Ertuğbay / Konservatuvar
 17.  Enver Ozanoğlu / FKB
 18.  Erdoğan Kayaalp / Tıp
 19.  Fehmi Okan / Tıp
 20.  Feriha Atagan / Edebiyat
 21.  Fethi Aslaner / Türkoloji
 22.  Galip Hergüner / Hukuk
 23.  Gökhan Yurdöver / Hukuk
 24.  Gündüz Dumlu / Edebiyat
 25.  Haluk Bülent Berker / Hukuk
 26.  Hamit Akan / Yüksek İktisat ve Ticaret
 27.  Hatice Özübütün / Konservatuvar
 28.  Hayrettin Keçeci / Yüksek İktisat ve Ticaret
 29.  Hayriye Tüzgün / Konservatuvar
 30.  Hayrünnisa Emir / ?
 31.  Hikmet Turgut Söğütlü / Hukuk
 32.  Hümeyra O. Mayman / Konservatuvar
 33.  Hüseyin Teker / ?
 34.  İsmail Ersevim / Tıp
 35.  İsmail Özsoy / Fen
 36.  Kadri Gökyılmazer / İstanbul Sanat Okulu
 37.  Kâmil Sayılgan / Tıp
 38.  Kemal Baykan / Hukuk
 39.  Kemal Işık / ?
 40.  Kemal Okur / Yüksek İktisat ve Ticaret
 41.  Kemal Türbay / Yüksek İktisat ve Ticaret
 42.  Mazhar Anolay / Tıp
 43.  Mehmet Özgüven / Teknik Üniversite
 44.  Mehmet Uzel / Hukuk
 45.  Melek Güngör / Konservatuvar
 46.  Meşerref Başkurt / Konservatuvar
 47.  Mustafa Koparal / Hukuk
 48.  Mustafa Naci Onur / Hukuk
 49.  Müfide Mercan / Konservatuvar
 50.  Mürşide Şener / Konservatuvar

 

 1.  Naime Ilgaz / ?
 2.  Naci Eren / Tıp
 3.  Nahide Tanker / ?
 4.  Nami Aygüven / Edebiyat
 5.  Nazım Şardağ / Edebiyat
 6.  Necati Coşkulu / Yüksek Ekonomi ve Ticaret
 7.  Necdet Karakaş / Yüksek Ekonomi ve Ticaret
 8.  Necdet Tanlak / Yüksek Ekonomi ve Ticaret
 9.  Nejat Çolpan / Tıp
 10.  Nejat Onuk / Hukuk
 11.  Nihat Tekcan / İktisat
 12.  Nuran Doğu / Edebiyat
 13.  Nuri Akalın / Teknik Üniversite
 14.  Nuriyezdam Demirok / ?
 15.  Oğuz Saraçoğlu / Tıp
 16.  Orhan Doğu / Yüksek Ekonomi ve Ticaret
 17.  Orhan Gürer / İstanbul Lisesi
 18.  Perihan Turgut / Edebiyat
 19.  Rafet Anıl / Yüksek İktisat ve Ticaret
 20.  Raik Esen / Hukuk
 21.  Rauf Durusoy / İktisat
 22.  Refet Kayserilioğlu / Tıp
 23.  Sabri Sözeri / Edebiyat
 24.  Sadi Gözlüklüoğlu / Yüksek Ekonomi ve Ticaret
 25.  Salih Şensoy / Yüksek Ekonomi ve Ticaret
 26.  Sami Yolaçan / Yüksek İktisat ve Ticaret
 27.  Sedat Koray / Hukuk
 28.  Selçuk Bengü / Hukuk
 29.  Selma Tarkan / Konservatuvar
 30.  Semahat Bakırcıoğlu / Edebiyat
 31.  Semih Suner / Hukuk
 32.  Sevim Aktüzel / Edebiyat
 33.  Sevim Tanberk / Felsefe
 34.  Süheylâ Güler / Konservatuvar
 35.  Süleyman Bilbaş / Hukuk
 36.  Şadan Arıca / Edebiyat
 37.  Şâheser Karakaya / Konservatuvar
 38.  Şerafettin Ünal / Yüksek İktisat ve Ticaret
 39.  Şükran Güngör / Hukuk
 40.  Şükran Peküm / Konservatuvar
 41.  Şükriye Dönmez / Edebiyat
 42.  Tahsin Kurt / Yüksek İktisat ve Ticaret
 43.  Talat Kayakıran / Tıp
 44.  Talat Tunca / Yüksek Muallim
 45.  Vedat Üretürk / Türkoloji
 46.  Yaşar İhsan Gülver / Hukuk
 47.  Zerrin Yeşin / Edebiyat
 48.  Ziya Bilgiç / Yüksek Ekonomi ve Ticaret
 49.  Zühal Arı / Edebiyat

 

1948-1963 DÖNEMİ MENSUPLARIMIZ

 

 1. Ahmed Çağan
 2. Akın Özkan (Tanbur)
 3. Alâeddin Yavaşça
 4. Âsaf Erguner
 5. Âsım Dirim (Keman)
 6. Berhayat Anıl
 7. Coşkun Özdemir
 8. Cüneyd Kosal
 9. Cüneyd Orhon
 10.  Erol Sürmen
 11.  Fikret Kutluğ (Kanun)
 12.  Gülseren Güvemli
 13.  Hüsnü Coşar (Ud)
 14.  İrfan Dorusöz
 15.  İlhami Gökçen
 16.  İsmail Ersevim
 17.  Muazzam Sepetçioğlu
 18.  Mustafa Cahit Atasoy
 19.  Süleyman Erguner (Ney)
 20.  Mustafa Öncel
 21.  Mülkiye Ecevit
 22.  Müslim Kızılkan
 23.  Necdet Yaşar (Tanbur)
 24.  Niyazi Sayın (Ney)
 25.  Refet Kayserilioğlu
 26.  Selahattin İçli
 27.  Semih Tulpar
 28.  Suphi Baykam (Talebe Birliği Başkanı)
 29.  Şükran Güngör
 30.  Vedad Atlığ
 31.  Vedia Kasaymirza

 

1963-1985 DÖNEMİ MENSUPLARIMIZ

1. Abdi Coşkun (Tanbur)
2. Abdullah Beceren / Tıp
3. Abdullah Güngör / İşletmecilik ve Turizm
4. A. Celaleddin Adıgüzel
5. A. Deniz Tüney / İktisadi Ticari İlimler
6. Adnan Mungan / Kimya Mühendisliği
7. Adnan Saruhan
8. Adnan Şahin
9. Ahmet Alçiçek
10. Ahmet Çağlıbulanık / Teknik Üniversite
11. Ahmet Ersay / Tıp
12. Ahmet Güngör / Eczacılık
13. Ahmet Keçecigil (Kanun)
14. Ahmet Sedat Başar / Eczacılık
15. Ahmet Uncu / Coğrafya
16. Ahmet Yılmaz
17. Ahmet Yusuf Özbilen / Makine Mühendisliği
18. Ali Akdeniz
19. Ali Böcügözlü / Veterinerlik
20. Ali Çetin / Teknik Üniversite
21. Ali Fehmi Özgen
22. Ali Gürer
23. Ali İçer / Edebiyat
24. Ali İhsan Tok / Fen - Konservatuvar
25. Ali Karahöyüklü
26. Ali Osman Candüz
27. Ali Osman Çakır
28. Ali Rıza Kural / Tıp
29. Altan Günel / İktisat ve Ticaret
30. Altuğ Ar / Tıp
31. Altun Altun / Konservatuvar
32. Aksan Kayan
33. Ammar Şar / Eczacılık
34. A. Mürüvvet Oya Usel / Konservatuvar
35. Arif Doğan
36. Arif Erdebil
37. Arif Nayın / Mühendislik
38. Arif Şanlı / Tıp
39. Arzu Hırçın / Konservatuvar
40. Asuman Küçükçetintaş / Hukuk
41. Asuman Ulu / Hukuk – Konservatuvar
42. A. Şevket Turkan / İktisat
43. A. Tahir Doğru / Eğitim - Konservatuvar
44. Atilla Hasanoğlu
45. Aydın Şengül
46. Ayfer Çağlayan / Eczacılık - Konservatuvar
47. Ayfer Koldaş
48. Ayhan Doğu / Yaygın Yüksek Öğretim
49. Ayla Dolkay / Sanat Tarihi
50. Aylin Şengün / Siyasal Bilgiler - Konservatuvar
51. Aynur Arslan
52. Aynur Yeni / Dişhekimliği
53. Ayper Dülge / İktisat
54. Aysel Özer / Kimya Mühendisliği
55. Ayşe Akman
56. Ayşe Aydın
57. Ayşen Ulus / İktisadi Ticari İlimler - Konservatuvar
58. Ayşe Nur Bulayır / Eczacılık – Konservatuvar
59. Ayşe Şükran Gez / İktisat
60. Ayten Madak
61. Ayten Nuhoğlu
62. Azmi Arslan
63. Behiye Kahraman
64. Bekir Yılmaz
65. Belkıs Şahin / Dişhekimliği
66. Bengü Yıldırım
67. Berç Devecioğlu
68. Berna Mağden / İktisat – Konservatuvar
69. Berrin Bağrıaçık / Türkoloji
70. Betül Müftüler
71. Bilge Ersel
72. Binnaz Gülbin Hobikoğlu / İktisat
73. Birgül Özordu
74. Birnur Özordu
75. Birsen Özturan
76. Burhan Şahin (Bendir)
77. Buket Karaduman / Tıp
78. Bülent Çelik / Dişhekimliği
79. Bülent Sabah
80. Bülent Şahin (1) / Tıp
81. Bülent Şahin (2) / Tıp
82. Bülent Şahin (3) / Hukuk
83. Cahit Görgülü
84. Canan Batmaz / İktisat
85. Cavidan Arın
86. Celal Erdoğan / Dişhekimliği
87. Celal Karaoğlu / Fen
88. Celal Turan
89. Cemal Hordacı
90. Cemil Altınbilek / Hukuk
91. Cemil Gülseren / Türkoloji
92. Cemil Keskin
93. Cemile Canan Şimşek / Eğitim Bilimleri
94. Cemile Göçmen / Yabancı Diller
95. Cengiz Erinç / İktisat
96. Cengiz Metin / Mimarlık Mühendislik
97. Cengiz Tahran / Askeri Eczacılık
98. Cevdet Almacıoğlu
99. Ceyda Özkanlı / Konservatuvar
100. Cihan Sayın / Siyasal Bilimler – Konservatuvar
101. Cihat Hırçın / Konservatuvar
102. Coşkun Altınbozar / Mühendislik Mimarlık
103. Coşkun Sabah (Ud)
104. Çetin Arı
105. Çetin Kayaoğlu / Fen
106. Çetin Kurtuluş
107. Defne Gören / Jeofizik Mühendisliği
108. Deniz Dağoğlu
109. Derya Karasöğüt / Edebiyat
110. Derya Yalçın / Grafik - Konservatuvar
111. Dilek Boğoçoğlu / Fen
112. Doğan Güllüoğlu
113. Doğan Koçer / Konservatuvar
114. Eda Kurt / Eğitim
115. Eflatun Kaya / Tıp - Konservatuvar
116. Ekrem Erdoğru (Kemençe)
117. Emel Has / Eczacılık – Konservatuvar
118. Emel Hekimoğlu / Konservatuvar
119. Emin Akan (Tanbur)
120. Emin Azak / Konservatuvar
121. Emin Küçük / İktisadi İlimler – Konservatuvar
122. Emine Gökçeoğlu
123. Ender Ergün (Kemençe)
124. Ender Tüz / Üniversite Personeli
125. Engin Atagör
126. Engin Özden
127. Enver Özçörekçi
128. Eray Bilen
129. Ercüment Ufuk Apaydın / Tıp
130. Erdal Hammami
131. Erdal Uğurlu / Orman Fakültesi
132. Erdoğan Ağca / Siyasal Bilimler
133. Erhan Bahçı / Konservatuvar
134. Erkan Hepişler / Dişhekimliği
135. Erten Peker
136. Erol Bingöl / Eczacılık - Konservatuvar
137. Erol Ünal / Güzel Sanatlar - Konservatuvar
138. Eser Ciner
139. Esin Beşler
140. Fahrettin Kurt
141. Faize Özdemirciler / İngiliz Filolojisi
142. Faruk Alagöl
143. Faruk Salgar / Konservatuvar
144. Fatih M. Salgar / Edebiyat – Konservatuvar
145. Fatih Murat Öznur / İlahiyat
146. Fatih Peker / Askeri Tıp
147. Fatma Avşaran
148. Fatma Kaya / Maliye Muhasebe – Konservatuvar
149. Fatma Yaşar Başaran / Tıp
150. Fatma Yıldırım / Edebiyat
151. Fatma Yılmaz / Edebiyat
152. Fazilet Harputlu / Eczacılık
153. F. Deniz Özden / Arkeoloji – Konservatuvar
154. Fehamet Gülçehre / Edebiyat
155. Ferda Yamaner / Maliye Muhasebe – Konservatuvar
156. Ferzan Ülseven / İşletme – Konservatuvar
157. Feyza Özahıshalı / Tıp
158. Fethi Karamahmudoğlu (Ud) / Türkoloji
159. Fethiye Sebit / Sosyal Bilimler - Konservatuvar
160. Fettah Cankurtaran / İktisat - Konservatuvar
161. Fikret Bertuğ (Ney)
162. Fikret Karakaya / Konservatuvar
163. Filiz Aksaç / Fen – Konservatuvar
164. Filiz Handan Türedi / İngilizce
165. Filiz Hülya Muslu / Kimya Mühendisliği
166. Filiz Özyılmaz / Tıp
167. Füsun Açıkel / İktisat
168. Füsun Işın / İktisat
169. Füsun Senyüksel
170. Füsun Sünersoy / Kimya Mühendisliği
171. Füsun Türkdoğan / Eczacılık
172. Gönül Seçilmiş
173. Gülbeden Erciş
174. Gülbiye Dalgıç / Hukuk
175. Gül Çelikbaş
176. Gülçin Tekinturhan / Edebiyat
177. Gülderen Özsoy
178. Güleç Güven / İktisat
179. Güleser Taşdemir / Yabancı Diller
180. Güliz Bayrakçı / Spor Akademisi
181. Gülnur Kafesoğlu / Sanat Tarihi
182. Gül Okkan / İktisat
183. Gülsezin Örs / Edebiyat
184. Gülşen Pelen / Eğitim
185. Gültekin Sezgin
186. Gülten Paker
187. Gülümser Özer / Mimarlık - Konservatuvar
188. Güner Minkari
189. Güngör Balkır
190. Güven Pekiyi / İktisat
191. Güzin Demirbaş
192. Hacer Şenal (Kanun) / Konservatuvar
193. Hâki Numanoğlu / Dişhekimliği
194. Hakkı Köroğlu / Eczacılık
195. Hale Çelebi / Kimya Mühendisliği
196. Hale Kutlar
197. Hale Kuzucu / Tıp
198. Halil Taşkent
199. Halim Aydın / Kimya Mühendisliği
200. Halim Çakırer / Hukuk
201. Halit Erzincan (Kanun)
202. Haluk Özsarı / Tıp
203. Hamza İskit / Ticari Bilimler
204. Handan Yıldırım / Hukuk
205. Hasan Arıkan / Türkoloji
206. Hasan Semercioğlu / Dişhekimliği
207. Hatice Eraslan / Tıp
208. Hatice Kalkan / Klasik Filoloji
209. Hatice Mükerrem Baysan / İktisat
210. H. Avni Ciyavul / Konservatuvar
211. Hayati Hançer
212. Hayati Helvacı / Tıp
213. Haydar Sur / Tıp
214. Hatice Nayman
215. Haydar Cengiz
216. Haydar Üstel
217. Hayrettin Akçay
218. Hayrünnisa Akman
219. H. Esel Güven / Eczacılık
220. Heves Türkmen / Uluslararası İlişkiler
221. Hidayet Bayatlı / Türkoloji
222. Hikmet Elbaşı
223. Hilal Nomer / Tarih
224. Hülya Arslangiray / Edebiyat
225. Hülya Kadakçı / İşletme
226. Hüseyin Barışçıl / Tıp
227. Hüseyin Omurtak / Adalet
228. Hüseyin Tekin
229. Hüseyin Temel / Güzel Sanatlar
230. Hüseyin Tuncel / Konservatuvar
231. Hüseyin Tuncer
232. Işıl Ay / Eğitim
233. Işıl Şenel
234. İbrahim Halil Savaşer / Tıp
235. İbrahim Polat / Tıp
236. İhsan Çakır / Hukuk
237. İlhami Yanık
238. İlknur Açıkel / Kimya Mühendisliği - Konservatuvar
239. İncilâ Denizalp / Tarih - Konservatuvar
240. İrfan Bilgin
241. İsmail Akyürek
242. İsmail Yükseltan (Keman)
243. İsmet Elbaşı
244. Kadir Kurt / Hukuk
245. Kâmil Bilgin / Mühendislik Mimarlık
246. Kaya Karataş / Konservatuvar
247. Kemal Akmirza
248. Korkut Samancı / Konservatuvar
249. Köksal Tuncer
250. Kudsi Erguner (Ney)
251. Lâle Gürpınar
252. Leyla Ortanç / İktisat
253. Mahinur Beştav
254. Mahir Bayraktaroğlu
255. Mahmut Öztürk
256. Mahmut Uygur
257. Mecit İbanoğlu
258. Mediha Yıldız / Coğrafya
259. Mehmet Ali Akidil / Türkoloji
260. Mehmet Bacak
261. Mehmet Bengi / Tıp
262. Mehmet Çobanoğlu / Tıp
263. Mehmet Duransoy
264. Mehmet Duvarcı / Dişhekimliği
265. Mehmet Ekşi / İktisat
266. Mehmet Erşahin / Fizik Matematik
267. Mehmet Gökçe / Siyasal Bilimler
268. Mehmet İşbilir / Dişhekimliği - Konservatuvar
269. Mehmet K. Doğru
270. Mehmet Kurt / İktisat
271. Mehmet Mutlu / Dişhekimliği
272. Mehmet Sadık Balcı / Tıp
273. Mehmet Selim Daniş / Edebiyat
274. Mehmet Sevinç
275. Mehmet Tunca / Sosyal Bilimler
276. Mehmet Tunç Sönmez / Maliye Muhasebe - Konservatuvar
277. Mehmet Uğurlu
278. Melek Kunduracıoğlu / Türkoloji
279. Memduh Cumhur / Eczacılık
280. Memduha Olgun
281. Meral Atakök
282. Meral Buğdaycı / Tıp
283. Meral Şehriyari / Eğitim - Konservatuvar
284. Meral Tanüstü
285. Merih Limoncu / Eczacılık
286. Mete Arsoy
287. Metin Demiralp / Dişhekimliği
288. Metin Özden / İktisadi İdari İlimler – Konservatuvar
289. Metin Şahinöz / İktisat Ticaret - Konservatuvar
290. Mevlüt Toran
291. M. Hulusi Yücebıyık / Mimarlık
292. Mine Öneç / İktisat
293. Mine Özarslan / Fen – Konservatuvar
294. Mine Uncuoğlu / Edebiyat
295. M. Naci Ertürk / Mühendislik-Mimarlık
296. M. Rıza Kavasoğlu / Yabancı Diller
297. Mualla Bilgin / İşletme – Konservatuvar
298. Mucize Yüksel / Hukuk
299. Muğdet Çatalkaya
300. Muharrem Hilmi Şenalp / Mimarlık
301. Muhittin Sönmez / Kimya
302. Muhtar Küçükkömürcü
303. Muhtar Önadlı
304. Mukadder Solak / Tecrübi Psikoloji
305. Murat Gökçen / Mimarlık
306. Mustafa Bilgiç
307. Mustafa Demiralp
308. Mustafa Kemiksiz (Keman)
309. Mustafa Kılıçkesen
310. Mustafa Korkut İnan / Tıp
311. Muzaffer Çetingüç
312. Muzaffer Önen
313. Muzaffer Yücebıyık (Keman) / Alman Filolojisi
314. Muzaffer Önen
315. Mübeller Aytok
316. Müge Azertürk / Klasik Filoloji
317. Müjdat Uysal
318. Münip Utandı / Hukuk
319. Münir Eren / Eczacılık
320. Mürselin Güney / Tıp
321. Nabi Baziki / Siyasal Bilimler - Konservatuvar
322. Nadir Şen (Ud) / Konservatuvar
323. Nalan Güneş / Hukuk - Konservatuvar
324. Necat İnanır
325. Necati Çelik
326. Necdet Dönmez (Ud)
327. Nermin Batıgün / Resim Öğretmenliği
328. Nermin Gökler / İşletme
329. Nesrin Aşkıner
330. Nesrin Kiben / Konservatuvar
331. Nesrin Pekçe
332. Neşe Beşiz / İktisat
333. Neval Sarıcı / İktisat
334. Nevin Eracar
335. Nevin Sönmez
336. Nevzat Güven / Mimarlık Mühendislik
337. Nezih Uzel (Kudüm)
338. Nihan Ertan / Coğrafya
339. Nihan Gönenç / İktisat
340. Nihat Ergin / Sanat Tarihi - Konservatuvar
341. Nihat Özcenk
342. Nilüfer Dereli / Tıp
343. Nilüfer Ünal
344. Nimet Kocaalioğlu / Hukuk
345. Niyazi Toptoprak
346. Nur Bayar / Yabancı Diller
347. Nuray Turan / Edebiyat
348. Nuran Sipahioğlu
349. Nurcan Ersunar
350. Nurdil Yıldız / İktisat
351. Nurettin Eynihan
352. Nurettin Hasşerbetçi
353. Nurgül Göktürk / Konservatuvar
354. Nuri Genç / İşletme - Konservatuvar
355. Nuri Özcan / Edebiyat - Konservatuvar
356. Nuriye Eracar
357. Nursen Çekin / İktisat
358. Nurten Çetinkaya
359. Nurullah Şahinöz / İktisat – Konservatuvar
360. Nusret Ünal / Veterinerlik
361. Nüvit Karayazgan / İktisat
362. O. Faiz Aydın
363. Ogün Özer / Konservatuvar
364. Oğuz Şirin / Almanca
365. Orhan Akkemik
366. Orhan Benzet
367. Orhan Korkmaz
368. Orhan Muharrem Turgut / Tıp
369. Oruç Rahmi Güvenç (Ud)
370. Osman Erkan
371. Osman Nuri Özpekel / Türkoloji - Konservatuvar
372. Oya Ünal
373. Oya Yalçın
374. Ömer Ekmekçi / Hukuk
375. Ömer Erdoğdular
376. Önder Çimendere
377. Önder Göçgün
378. Önder Seçkin
379. Özer Ülkü
380. Özlem Uyanık / Konservatuvar
381. Pakize Nilgün Soyal / Sanat Tarihi
382. Perihan Ağca / İktisat
383. Pınar Altınok / Tıp
384. Rafet Efe
385. Ramazan Canatan
386. Recep Güçlüer (Keman) / Konservatuvar
387. Reha Bayar / Tıp
388. Remzi Gürkan / İşletme
389. Remzi Sağlam
390. Rezzan Kazaz / Ticari Bilimler
391. Rıza Özkars / Fen – Konservatuvar
392. Ruhi Tezgen / İşletme
393. Ruşen Polat / İktisat
394. Rüçhan Kalyan / İktisadi Ticari İlimler
395. Rüçhan Saygeçitli / Veterinerlik
396. Saadet Onat
397. Sadberk Kurtar Şendir / Konservatuvar
398. Sadettin Hülagu / Askeri Tıp
399. Sadettin Ökten
400. Sadreddin M. Özçimi / Konservatuvar
401. Safi Yavuz / İktisadi ve Ticari İlimler – Konservatuvar
402. Safinaz Emel Gökçeoğlu / Klasik Filoloji
403. Saim Aşyapar / İktisat - Konservatuvar
404. Sait Bağcı / Askeri Tıp
405. Sait Suna (Keman)
406. Sakine Sermin Kanbur / Siyasal Bilimler - Konservatuvar
407. Saldıray Baydemir
408. Salim Çakır / Maliye-Muhasebe
409. Salim Özdoğru
410. Sami Nalçacıgil / Hukuk
411. Sedat Terlemez
412. Selçuk Çağlayan / Konservatuvar
413. Selim Çatal
414. Selmin Özer / Veterinerlik
415. Semra Bostancı / İşletme
416. Semra Zehra Taka / İktisadi Ticari İlimler
417. Serap Buzcular / İktisat
418. Seray Özakdemir / İktisat
419. Sercan Onat
420. Serdal Uğurlu / Veterinerlik
421. Serdar Bişiren / Konservatuvar
422. Serpil Uğurlu / Edebiyat
423. Seçil Bilaloğlu / İktisat
424. Sevda Güzel / İktisat
425. Sevgi Limboz / Konservatuvar
426. Sevim Alakuş
427. Sevinç Çakar
428. Sevinç Tolunay / Hukuk
429. Sevinç Türker / İktisat
430. Sevişen Tutuş / Eczacılık
431. Seyfi Çelebi
432. Sezai Altıparmak
433. Sibel Topçuoğlu / Türkoloji
434. Sibel Zerener / Yabancı Diller
435. Sinan Özen / Konservatuvar
436. S. Nuran Zeybek / Yabancı Diller
437. Suna Şahin
438. Suzan Seçkinli
439. Süheylâ Sarıbekiroğlu
440. Süheylâ Topçu
441. Şafak Kantarcı / Eczacılık
442. Şahin Bozkurt / İktisadi Ticari İlimler
443. Şahin Esin / Maliye Muhasebe
444. Şahin Güngördü / Konservatuvar
445. Şahin Kurt / Hukuk - Konservatuvar
446. Şahin Uçar
447. Şehnaz Nurdan Özbilen / Klasik Filoloji
448. Şehvar Altekin
449. Şener Yunusoğlu / Hukuk
450. Şengül Yalçın / Dişhekimliği
451. Şermin Dörtköşe / Maliye Muhasebe
452. Şevket Varol Şar (Ney)
453. Şeyma Taşçıoğlu
454. Şule Atalı
455. Şule Yüksel / İktisat
456. Şükran Ekşi / İktisat
457. Şükrü Erdem Öztaş / Maliye – Muhasebe
458. Şükrü Özkeçeci / Gazetecilik
459. Talha Sepetoğlu
460. Teoman Önaldı (Ud) / Tıp
461. Tijen Ergörencik
462. Timsal Çağlayan
463. Timur Bedirli
464. Tuncay Hisarlı
465. Turgay Bilge / Tıp
466. Turgay Türkeli
467. Turhan Kokili
468. Tümer Çepni
469. Türkân Er / Siyasal Bilimler
470. Türkegül Süalp
471. Uğur Baydar (Ney)
472. Uğur İnan / Edebiyat
473. Uğur Poyraz / Hukuk
474. Uğurtan Öztürk / Hukuk - Konservatuvar
475. Ulgar Manzakoğlu
476. Ümit Aktop
477. Ümit Bağcıgil / Siyasal Bilimler - Konservatuvar
478. Ümit Gürelman (Ney)
479. Ümit Mutlu (Kanun) / Tıp
480. Ümit Yüksel / İktisat
481. Ümran Çakmak
482. Ünal Azaklıgil
483. Üstün Gürtuna
484. Vahap Bellibaş / Hukuk
485. Vahap Ereren / Mühendislik - Konservatuvar
486. Vedat Çetinkaya
487. Vehbi Altunçul / Veterinerlik
488. Vehbi Erdebil
489. Veli Can / İnşaat Mühendisliği - Konservatuvar
490. Vildan Tarlan
491. Yalçın Bal
492. Yalçın Ünsalan
493. Yasemen Özdemir / Biyoloji
494. Yaşar Bağdatlı
495. Yaşar Oktay Baltalı / Coğrafya
496. Yaşar Şenler
497. Yaşar Şentürk
498. Yavuz Karayal
499. Yılmaz Özer (Keman)
500. Yılmaz Vural
501. Yurdanur Oğuz / Konservatuvar
502. Yusuf Koyutürk / İnşaat Mühendisliği - Konservatuvar
503. Yusuf Turhal (Ney)
504. Yücel Gökçen / Tıp
505. Yüksel Alkumru
506. Yüksel Apaydınlı
507. Yüksel Tuncer
508. Zehra Ergün
509. Zeki İlyas Kızılışık / Konservatuvar
510. Zeki Özer
511. Zeki Sayman / Tıp
512. Zeki Şenbay
513. Zekiye Türkeş / İktisadi Ticari İlimler
514. Zerrin Küpeli
515. Zübeyde Cihan Özsayıner / Edebiyat
516. Zühal Tomruk / İktisat


 

2000-2005 DÖNEMİ MENSUPLARIMIZ

1-A. Bihter Çelik
2-Ali Otay
3-Aliş
4-Aslı
5-Ayşegül Ahıs
6-Betül Yılmaz
7-Burcu Öztürk
8-Çiğdem Sevim
9-Dilruba Mutlu
10-Duygu Kulur
11-Elif Esin
12-Elif Türkmen
13-Emine Ak
14-Emine Satılmış
15-Erhan Özdemir
16-Erkut Pelvanoğlu
17-Gaye Torna
18-Gülden Özdamar
19-Koray Işıldar
20-Korhan Işıldak
21-Levent Çelik
22-M. Nedim Tan
23-Melike Karataş
24-Mert Erağan
25-Murat Bahçe
26-Murat Taştekin
27-Neslihan Dışkaya
28-Nevin
29-Nevra Aras
30-Nilay Göncü
31-Onur
32-Onur Karanlık
33-Özlem
34-Öznur Saral
35-Saim Serdar Sevinç
36-Salih Çağman
37-Saliha Draman
38-Savaş Yılmaz
39-Seda Düzyol
40-Seher Dalbastı
41-Selin Sır
42-Selma Celasin
43-Seray Kesen
44-Serpil Ergül
45-Sinem Karaağaç
46-Şahin Kıtay
47-Şebnem Gürbüz
48-Tuba Subay
49-Tuncay Hisarlı
50-Yıldırım Şaşı
51-Z. Deniz Öktem
52-Zeynep Yıldız

© 01-2006 / webmaster
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü,
34452 Beyazıt/Eminönü-İstanbul   Tel: 0 (212) 440 00 00