İstanbul Üniversitesi
                 GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ
 
Güzel Sanatlar Bölümü
 
DUYURULAR

** “ Güzel Sanatlar” derslerine yazılan Öğrencilerimize,

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5/i maddesi ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13./ d maddesine göre düzenlenen “Güzel Sanatlar” dersleri 1. ve 2. yarıyıllarda haftada birer saat olarak yürütülmektedir.

-Derslerin amacı; Güzel Sanatlar’ın değişik alanlarına ilgi çekmek, bilgi sunmak ve bu yolla çeşitli bilim dallarında öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilere geniş bir görüş açısı sağlamak esasına dayanmaktadır.

-Ülkemizin güzel sanatların çeşitli dallarında köklü bir geçmişe sahip olması ve bunun “Kültür Mirası” bağlamında korunması yetişmekte olan aydın genç kuşakların yurttaşlık görevleri arasında düşünüldüğünde “korumanın yolunun tanımaktan geçtiğini” vurgulamakta yarar vardır. Bu bağlamda, dersler "Anadolu Uygarlıkları","Geleneksel Türk Sanatları" ve "Batı Sanatı" ana başlıklarında toplanmıştır."Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Sanat" ile "Türkiye Cumhuriyetinde Müzeler"başlıkları WEB sitesindedir.

- 11.05.2000 tarihinden itibaren ” Güzel Sanatlar Ders Notları” kitapçığının tam metni ekli "ilgili yasalar" ve "sözlük" ile birlikte İstanbul Üniversitesi WEB Sitesinde servistedir. Dileyen öğrencilerimize fotokopi yolu ile çoğaltmak üzere Öğretim Elemanımız tarafından kitap emanet verilecektir.

- Derslere devam esastır. Ayrıca her yarıyılda en az bir uygulama ve değerlendirme ödevi istenecek ve Öğretim Elemanı dönem sonu “Başarılı” veya “Geçmez” kanaatini belirtmek için Ölçme/Değerlendirme esaslarına uygun olarak dersleri yürütecektir.

- Onarımı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı’na tahsisli Vezneciler Kuyucu Murat Paşa Medresesi Salonunda (Fen Fakültesi yanı) yıl içinde her ay bir sergi ve söyleşi yada dinleti düzenlenmesine geçilmiştir. Etkinlikler panolarda aylık olarak duyurulacaktır.

-Öğrencilerin soruları için Bölüm Başkanlığı’ nda Öğretim Elemanları çalışma saatleri içinde hazır olacaktır. Uygulama ve sorular için derslerde ve ders dışında Bölüm Elemanları yardımcı olacaktır.

-“Çağdaş Uygarlık” seviyesini aşma inancına güvendiğimiz ve “İstanbul Üniversiteli Olmak Ayrıcalıktır” sözüne sahip çıkacak her alandaki Öğrencilerimize bu derslerin belli bir kazanım sağlaması ve yararlı olması umuduyla yeni Eğitim-Öğretim Yılı’nda başarılar dileriz

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı